VI Posiedzenie Plenarne Rady

„Pracodawca Jutra 2021”
28 września, 2021
Nasz sukces w Projekcie
15 października, 2021

VI Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych


Niebawem – 20 października 2021 r. w godzinach 14.00 – 17.00 - odbędzie się VI Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Spotkanie będzie miało formę zdalną – na platformie ClickMeeting.
Pierwszym punktem obrad będzie przyjęcie w skład Rady nowych członków. Dołączą do nas Adam Tatarowski ze Stowarzyszenia Polalarm i Pan Grzegorz Cygonik z Polskiej Unii Edukacyjnej.
Przy tej okazji chcielibyśmy rozpocząć dyskusję na temat kształtu Rady i kryteriów, według których przyjmowani są kolejny członkowie.

Ważnym tematem spotkania będzie wypracowanie zmian w rekomendacjach Rady – pod kątem zmian zachodzących w sektorze oraz nowych regulacji umożliwiających rozliczanie w ramach projektu wsparcia zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

Porządek spotkania:
 1. Zmiany w Radzie
  1.1. Przyjęcie nowych członków w skład Rady
  1.2. Wybranie Wiceprzewodniczącego Rady
 2. Sprawozdanie z działalności Grup Roboczych
 3. Dokumenty Rady
  3.1. Szczegółowy Plan Pracy Rady na 2021 i 2022 rok
  3.2. Propozycja zmian w Regulaminie Rady
 4. Opracowanie rekomendacji Rady
  4.1. Przyjęcie dokumentu „Zbiór dobrych praktyk zdalnego uczenia się”
  4.2. Przedstawienie badania „Raport z monitoringu podmiotów funkcjonujących w Sektorze Usług Rozwojowych”
  4.3. Zmiana rekomendacji zwyczajnych – propozycje modyfikacji, ew. poszerzenia
 5. Dyskusja nad przyszłym kształtem Rady – jak poszerzać skład Rady o nowych członków?
 6. Wolne wnioski i dyskusje
Newsletter
Skip to content