Grupa robocza I

POWOŁYWANIE CZŁONKÓW GRUP ROBOCZYCH

Grupa Robocza I ds. kompetencji profesjonalnych osób bezpośrednio uczestniczących i udzielających wsparcia w procesie uczenia się w ramach usługi rozwojowej.


Skład Grupy:
- Daria Sowińska - Milewska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej STOP; Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych,
- Rafał Górecki, Pełnomocnik Prezesa Zarządu Związku ZDZ, Prezes Zarządu Krajowego Centrum Akredytacji; Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
- Witold Wiśniewski, Prezes Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego, Prezes Zarządu Grupy IMAGE sp. z o.o.; Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym,
- Piotr Piasecki, Animator Rady, Prezes Zarządu PIFS,
- Maria Wilczyńska, BUSINESS COACHING


Skład osobowy grupy roboczej I - do pobrania w wersji pdf.

Zainteresowaniem pracy grupy będą profesjonaliści tacy jak: trenerzy, coachowie, mentorzy, tutorzy, instruktorzy, lektorzy oraz specjaliści i eksperci rożnych dziedzin dzielący się wiedzą za pomocą metod i narzędzi dydaktycznych.

Grupa skupiać będzie przedstawicieli organizacji i podmiotów zajmujących się profesjonalną edukacją i tworzeniem standardów/kwalifikacji w tym zakresie i takich, które z racji prowadzonej działalności formułują zapotrzebowanie i wymagania profesjonalne wobec takich osób, tj,: przedstawicieli szkół trenerskich, stowarzyszeń, izb oraz podmiotów oferujących usługi rozwojowe tworzących liczne korpusy takich osób.

W polu zainteresowania grupy będzie problematyka aktualności SRKUR (ramy sektorowej), inicjowania, opracowywania, bądź opiniowania kwalifikacji w obrębie ramy, ale także takich, które odwołują się do więcej niż jednej ramy sektorowej (np. SRKS).

Rada PIFS logotypy
Newsletter
Skip to content