Grupa robocza III

POWOŁYWANIE CZŁONKÓW GRUP ROBOCZYCH

Grupa Robocza III ds. rozwoju metod, narzędzi i technologii w uczeniu się i organizacji jego wsparcia.


Skład Grupy:
- Marek Szopa, Prezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Trenerów Biznesu
- Stefan Paruch, Dyrektor INSTYTUTU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ;
- Krzysztof Brocławik, Prezes, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK,
- Jakub Gontarek, ekspert współpracujący z Polską Unią Edukacyjną, Polska Unia Edukacyjna;
- Piotr Piasecki, Animator Rady, Prezes Zarządu PIFS
- Maria Wilczyńska, BUSINESS COACHING


Skład osobowy grupy roboczej III - do pobrania w wersji pdf.

Podsumowanie spotkania grupy roboczej III - do pobrania w wersji pdf.

Zainteresowaniem pracy grupy będzie ewolucja paradygmatu uczenia się, tendencje i trendy, zmiany w technologiach, metodach i formach wsparcia uczenia się.

Zmiany w tym zakresie wywołują wzrost zapotrzebowania na kompetencje związane z nowymi metodami, narzędziami i technologiami w tworzeniu treści i sposobami ich dostarczania, organizowania nowoczesnego środowiska uczenia się, zapewniania osiąganie, wdrażanie i walidację efektów uczenia się.

Grupa skupiać będzie m.in. przedstawicieli firm innowacyjnych, które przenoszą na grunt polski najnowsze osiągniecia światowe, śledzą nowoczesne zjawiska i tendencje, tworząc także oryginalne rozwiązania w tym zakresie. GrupA zajmie się wskazywaniem kierunków rozwoju sektora i definiowanie potrzeb kompetencyjnych jakie generują zmiany w sektorze na poziomie międzynarodowym.

Obszarem zainteresowań grupy będą wszelkie zjawiska i trendy związane z sektorem, które zachodzą na świecie a szczególnie w krajach wiodących (min. USA). Ta grupa będzie najbardziej otwarta i skomunikowana z organizacjami z innych krajów (już dzisiaj przedstawiciele wnioskodawcy współpracują/ uczestniczą w działalności ATD (Association for Talent Development), CEDEFOP, PLATFORMA E-PALE.

Rada PIFS logotypy
Newsletter
Skip to content