Grupa robocza IV

POWOŁYWANIE CZŁONKÓW GRUP ROBOCZYCH

Grupa Robocza IV ds. „Wsparcie sektora w sytuacji kryzysowej”.


Skład Grupy:
- Krzysztof Brocławik, Prezes, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK;
- Joanna Dębek, Wiceprezes Zarządu PIFS/Kierownik Projektu RdsSUR
- Piotr Piasecki, Animator Rady, Prezes Zarządu PIFS
- Maria Wilczyńska, BUSINESS COACHING
- Bożena Ziemniewicz, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlową (ŁIPH)


Skład osobowy grupy roboczej IV - do pobrania w wersji pdf.

Grupa działać będzie w oparciu o postanowienia Regulaminu Rady.

Rada PIFS logotypy
Newsletter
Skip to content