Grupy robocze

POWOŁYWANIE CZŁONKÓW GRUP ROBOCZYCH

Podczas I Posiedzenia Plenarnego Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych w dniu 17.03.2020 uchwalono zasady powoływania Grup Roboczych oraz sposób angażowania ekspertów.


Skład osobowy grupy roboczej powoływane są przez Plenarne Posiedzenie SR. W skład grupy roboczej mogą wchodzić osoby, które nie są Członkami Rady. Kandydaci na członków grupy roboczej są zgłaszani przez Członków Rady.

Uchwalono m.in. wymagania minimalne dla kandydatek/ów do grupy roboczej:
- posiada udokumentowaną wiedzę ekspercką lub doświadczenie pracy na rzecz sektora nie krótsze niż 5 lat,
- akceptuje cele i zasady działania Rady, w szczególności zawarte w Regulaminie SR,
- złoży deklarację przystąpienia do grupy roboczej.

Członkowie danej grupy roboczej określają dla SR rekomendacje w zakresie kompetencji, jakie powinni posiadać eksperci, którzy zobowiążą się za wynagrodzeniem do osiągnięcia jasno sprecyzowanych przez SR celów oraz realizacji w terminie zleconych zadań. Animator Rady, na posiedzeniach plenarnych, przedkłada członkom Rady listę ekspertów otrzymujących wynagrodzenie z tytułu pracy na rzecz SR. Zasady wynagradzania ekspertów będą zgodne z zasadami określonymi we Wniosku projektu Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.

KALENDARZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SRK

l.p.

Sektorowa Rada ds. kompetencji

Kategoria wydarzenia

Nazwa wydarzenia

Data wydarzenia

Godziny
[od - do]

Adres

Status

Informacje uzupełniające
(cel, uczestnicy, patronaty, etc.)

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za organizację wydarzenia

1

Usług Rozwojowych

spotkanie plenarne SRK

spotkanie inicjaujące powołanie Rady

2020-03-17

9.30 - 14.30

Cisco Webex Meetings

zrealizowane

Cel: Uroczysta inauguracja I posiedzenia SRdsKUR, Ukonstytuowanie się Sektorowej Rady, Rekomendacje Sektorowej Rady

piotr.piasecki@pifs.org.pl

2

Usług Rozwojowych

spotkanie grupy roboczej

Spotkanie inicjujace grupy ekspertów 

2020-03-17

15.00 - 15.30

Cisco Webex Meetings

zrealizowane

Cel: Rekomendacje Sektorowej Rady
Uczestnicy: członkowie i eksperci Gr1

piotr.piasecki@pifs.org.pl

3

Usług Rozwojowych

spotkanie grupy roboczej

Spotkanie inicjujace grupy ekspertów 

2020-03-17

15.30 - 17.00

Cisco Webex Meetings

zrealizowane

Cel: Zapobieganie skutkom epidemii COVID-19
Uczestnicy: członkowie i eksperci Gr4

piotr.piasecki@pifs.org.pl

4

Usług Rozwojowych

spotkanie grupy roboczej

Spotkanie robocze grupy ekspertów 

2020-03-18

09.00 - 13.00

Cisco Webex Meetings

zrealizowane

Cel: Rekomendacje Sektorowej Rady
Uczestnicy: członkowie i eksperci Gr1

piotr.piasecki@pifs.org.pl

5

Usług Rozwojowych

spotkanie grupy roboczej

Spotkanie robocze grupy ekspertów 

2020-03-19

09.00 - 13.00

Cisco Webex Meetings

zrealizowane

Cel: Rekomendacje Sektorowej Rady
Uczestnicy: członkowie i eksperci Gr1

piotr.piasecki@pifs.org.pl

6

Usług Rozwojowych

spotkanie grupy roboczej

Spotkanie robocze grupy ekspertów 

2020-03-27

13.00 - 16.00

Cisco Webex Meetings

zrealizowane

Cel: Zapobieganie skutkom epidemii COVID-19
Uczestnicy: członkowie i eksperci Gr4

piotr.piasecki@pifs.org.pl

7

Usług Rozwojowych

spotkanie grupy roboczej

Spotkanie robocze grupy ekspertów 

2020-03-30

12.00 - 15.00

Cisco Webex Meetings

zrealizowane

Cel: Rekomendacje Sektorowej Rady
Uczestnicy: członkowie i eksperci Gr1

piotr.piasecki@pifs.org.pl

8

Usług Rozwojowych

spotkanie grupy roboczej

Spotkanie inicjujace grupy ekspertów 

2020-03-31

12.00 - 16.00

Cisco Webex Meetings

zrealizowane

Cel: Technologiczne wsparcie edukacji
Uczestnicy: członkowie i eksperci Gr3

piotr.piasecki@pifs.org.pl

Rada PIFS logotypy


Newsletter
Skip to content