Diagnozowanie potrzeb kompetencyjnych sektora

GRUPY ROBOCZE

Diagnozowanie potrzeb kompetencyjnych sektora


Zadania stojące przed Grupą Roboczą:

• Badanie obecnych i prognozowanie przyszłych potrzeb kompetencyjnych osób pracujących dla i w sektorze usług rozwojowych

• Upowszechnianie wyników diagnozy potrzeb rozwojowych i rekomendacji działań

• Inicjowanie działań prowadzących do zaspokojenia potrzeb kompetencyjnych sektora, w tym porozumień edukacyjnych

Koordynator: Tomasz Radkiewicz
Trener i coach w Firmie Szkoleniowej TRAKT, przewodniczący Komisji Jakości
w PIFS, współautor Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content