Slajder nawigacja

VI Posiedzenie Plenarne Rady

Wstecz
„Pracodawca Jutra 2021”
28 września, 2021
Dalej
Nasz sukces w Projekcie
15 października, 2021

VI Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych


Za nami VI Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, które odbyło się zdalnie dnia 20 października 2021 r.

W czasie posiedzenia:

1. Przedyskutowaliśmy kwestię wypracowania zmian w rekomendacjach Rady, impulsem były procesy zachodzące w sektorze oraz nowe regulacje umożliwiające rozliczanie w ramach projektu wsparcia zakupu wartości niematerialnych i prawnych. W ocenie Rady rekomendacje są aktualne (zostały przyjęte na początku tego roku) i nie ma podstaw do korekt w trybie pilnym – prace przygotowawcze będą się toczyły w ramach Grupy Roboczej „Diagnozowanie potrzeb kompetencyjnych sektora”. Oznacza to, że projekt wsparcia dla naszego sektora (w zakresie rekomendowanym przez Radę Sektorową), uruchamiany przez konsorcjum HRP Group i PIFS wystartuje z aktualnym zestawem rekomendacji (z 11.01.2021) https://www.rada.pifs.org.pl/index.php/rekomendacje-rady/

2. Andrzej Lech – Kierownik Grupy Roboczej „ Legislacja i ZSK” przedstawił zakres i treść „Projektu ustawy o realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027” - tzw. Ustawy wdrożeniowej, projekt z dn. 8 września 20201, w zakresie mogącym mieć znaczenie dla działalności Rady.

3. Poruszyliśmy temat Raportu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II”. Prof. Barbara Worek – Kierownik Grupy „Badania i BKL” zaprasza do zgłaszania uwag do przedstawionego raportu w terminie do 25 października pod linkiem: BBKL w sektorze usług rozwojowych - formularz zgłaszania uwag.docx.

4. Piotr Piasecki podsumował „Raport z monitoringu podmiotów funkcjonujących w sektorze”.

5. Ze spraw dotyczących funkcjonowania Rady:
  • Przyjęliśmy trzech nowych Członków Rady:
    o Panią Annę Węglicką, Głównej Specjalistki Zespołu ds. Badań i Analiz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.
    o Pana Grzegorza Cygonika, Doradcę Zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA, członka Rady Nadzorczej Polskiej Unii Edukacyjnej,
    o Pana Adama Tatarowskiego, Prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych
i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”,

Gratulujemy i cieszymy się na współpracę!

  • Przyjęliśmy Plan Pracy Rady na rok 2021.
  • Omówiliśmy temat kształtu Rady i kryteriów, według których przyjmowani będą kolejni członkowie. W przypadkach uzasadnionych Rada rekomenduje Prezydium pozyskiwanie nowych członów spośród przedstawicieli instytucji parasolowych.
  • Poruszyliśmy temat wyboru Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady, aby „spluralizować” Prezydium Rady.
  • Uruchomiliśmy głosowanie obiegowe dotyczące przyjęcia „Zbioru Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia się”.

Obecnym Członkom Rady i gościom dziękujemy za udział i zaangażowanie.
Anuluj
Newsletter
Skip to content