Webinaria


WEBINARIA PRZYGOTOWANE PRZEZ RADĘ

ZDALNE USŁUGI ROZWOJOWE

Poznaj tematy naszych webinarów.

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych zaprasza na webinary z serii

Learning: A Process, NOT an Event.


Najbliższe wydarzenia poprowadzą Piotr Piasecki i Tomasz Radkiewicz, którzy analizują trendy, publikacje i badania ze świata, uczestnicą w konferencjach (właśnie wrócili z konferencji ATD 2022 w USA) i chętnie dzielą się nabytą wiedzą z koleżankami i kolegami z naszego sektora.
Eksperci Rady podsumują najważniejsze trendy i nowości oraz zaproszą do dyskusji nad zaprezentowanymi rozwiązaniami i pomysłami.
Pierwszy webinar będzie poświęcony projektowaniu usług i nowościom w tym obszarze zaprezentowanym m.in. na ATD, a drugi nowinkom z obszaru prowadzenia usługi i szkoleń. Zastanowimy się wspólnie, w jaki sposób nowe koncepcje i światowe trendy można przenieść na polski rynek szkoleniowy… a może wcale nie trzeba ich przenosić, bo od dawna u nas są?

31.03, godz. 11: Projektowanie usług rozwojowych – trendy i nowinki ze świata, transfer na polskie warunki - Co jest obecnie wiodącym trendem w edukacji pozaformalnej wg ATD?
- Czym jest zaskakujące pojęcie digital coaching?
- Czy szkolenia stacjonarne przetrwają?
- Czy wszystkie uprzyjemniacze i nowoczesne rozwiązania pomagają w procesie edukacyjnym?
Zarejestruj się

31.03, godz. 12: Prowadzenie i realizacja usług rozwojowych – nowości metodyczne i technologiczne AD 2022
- Zarządzanie uważnością Uczestnika podczas zdalnej usługi rozwojowej
- Nowinki technologiczne - przegląd narzędzi prezentowanych na ATD 2022
- Czy wszystkie uprzyjemniacze i nowoczesne rozwiązania pomagają w zarządzaniu uważnością?
Zarejestruj się


IV. Kluczowe trendy i zmiany
w Sektorze Usług Rozwojowych AD 2021


Analizując zmiany jakie dokonują się obecnie w branży edukacyjnej, w tym zmiany w zakresie kompetencji jakich potrzebujemy, by tworzyć skuteczne i potrzebne szkolenia, wielu ekspertów za kluczowy i najbardziej znaczący motor tych przemian wskazuje oczywiście pandemię.
I chociaż niewątpliwie jest to ważny czynnik wyznaczający kierunek przemian, to na pewno nie jedyny.
Sektor edukacji pozaformalnej ewaluuje również pod wpływem rozwoju neurobiologii, psychologii, zmian demograficznych. Bardzo dynamicznie zmienia się rynek pracy, gdyż coraz liczniej zasilają go kolejne pokolenia, mające inne oczekiwania w zakresie warunków pracy i doskonalenia zawodowego. Zmieniać muszą się więc również kompetencje ludzi dostarczających procesy rozwojowe.
O tym w jakim kierunku zmierza i jak rozwijać się będzie branża edukacji pozaformalnej podyskutować chcemy na webinarze prowadzonym przez Piotra Piaseckiego – przewodniczącego Rady ds. kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Spoglądając na najnowsze badania polskie
i zagraniczne spróbujemy uchwycić czynniki w sposób szczególny wywierające wpływ na kondycję branży oraz zdiagnozować trendy w jej rozwoju.
Zapis z webinaru dostępny tutaj

III. Zarządzanie zdalnymi usługami
rozwojowymi


W trzecim webinarze serii omówimy etapy i cykl życia usługi zdalnej, a także poznamy proces planowania - kosztorysowanie, dobór technologii czy budowanie ścieżki krytycznej. Przybliżymy sobie również metody komunikacji w zespołach rozproszonych i interdyscyplinarnych. Przejrzymy aspekty jakościowe świadczenia zdalnych usług rozwojowych takie jak: monitoring, ewaluację czy benchmarking. Na koniec przedstawimy najważniejsze aspekty prawne z punktu widzenia zarządzania usługą, w tym kwestie ochrony własności intelektualnej czy właściwe operowanie danymi osobowymi.
Prezentacja
Webinarium

II. Świadczenie zdalnych usług rozwojowych

Podczas drugiego z webinarów pochylimy się nad metodologią prowadzenia procesu zdalnego i wykorzystania narzędzi internetowych. Zaczniemy od przedstawienia formy prowadzenia zajęć i usług zdalnych. Poznamy zespół realizacyjny i jego role, zadania oraz kompetencje. Omówimy metody tworzenia angażujących i efektywnych treści tak, aby usługa zdalna nie odbiegała w tych aspektach od tej tradycyjnej i pozwalała na budowanie realnej wartości cyfrowego produktu. Webinar zakończymy przeglądem narzędzi i rozwiązań oraz próbą skonfigurowania własnej "walizki trenera".
Prezentacja
Checklista
Webinarium

I. Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej


Podczas pierwszego z webinarów postaramy się odpowiedzieć na pytanie o to jak stworzyć zdalny proces edukacyjny z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i technologii. Jest to kluczowa kwestia podczas projektowania własnej usługi rozwojowej. Aby sobie to ułatwić zaczniemy od próby zmiany sposobu myślenia o produkcie edukacyjnym. Omówimy również podstawowe elementy projektu zdalnej usługi rozwojowej, włączając w to różne modele i schematy - zarówno te stosowane na rynku lokalnym, jak i międzynarodowo. Przyjrzymy się też praktycznym metodom projektowania takich usług i wielu innym aspektom.
Prezentacja
Checklista
Webinarium


 
POWER (1)
 
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content