Webinaria


WEBINARIA PRZYGOTOWANE PRZEZ RADĘ

ZDALNE USŁUGI ROZWOJOWE

1. Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej
Podczas pierwszego z webinarów postaramy się odpowiedzieć na pytanie o to jak stworzyć zdalny proces edukacyjny z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i technologii. Jest to kluczowa kwestia podczas projektowania własnej usługi rozwojowej. Aby sobie to ułatwić zaczniemy od próby zmiany sposobu myślenia o produkcie edukacyjnym. Omówimy również podstawowe elementy projektu zdalnej usługi rozwojowej, włączając w to różne modele i schematy - zarówno te stosowane na rynku lokalnym, jak i międzynarodowo. Przyjrzymy się też praktycznym metodom projektowania takich usług i wielu innym aspektom.
Prezentacja
Checklista
Webinarium

2. Świadczenie zdalnych usług rozwojowych
Podczas drugiego z webinarów pochylimy się nad metodologią prowadzenia procesu zdalnego i wykorzystania narzędzi internetowych. Zaczniemy od przedstawienia formy prowadzenia zajęć i usług zdalnych. Poznamy zespół realizacyjny i jego role, zadania oraz kompetencje. Omówimy metody tworzenia angażujących i efektywnych treści tak, aby usługa zdalna nie odbiegała w tych aspektach od tej tradycyjnej i pozwalała na budowanie realnej wartości cyfrowego produktu. Webinar zakończymy przeglądem narzędzi i rozwiązań oraz próbą skonfigurowania własnej "walizki trenera".
Prezentacja
Checklista
Webinarium

3. Zarządzanie zdalnymi usługami rozwojowymi
W trzecim webinarze serii omówimy etapy i cykl życia usługi zdalnej, a także poznamy proces planowania - kosztorysowanie, dobór technologii czy budowanie ścieżki krytycznej. Przybliżymy sobie również metody komunikacji w zespołach rozproszonych i interdyscyplinarnych. Przejrzymy aspekty jakościowe świadczenia zdalnych usług rozwojowych takie jak: monitoring, ewaluację czy benchmarking. Na koniec przedstawimy najważniejsze aspekty prawne z punktu widzenia zarządzania usługą, w tym kwestie ochrony własności intelektualnej czy właściwe operowanie danymi osobowymi.
Prezentacja
Webinarium

4. Kluczowe trendy i zmiany w Sektorze Usług Rozwojowych AD 2021
Analizując zmiany jakie dokonują się obecnie w branży edukacyjnej, w tym zmiany w zakresie kompetencji jakich potrzebujemy, by tworzyć skuteczne i potrzebne szkolenia, wielu ekspertów za kluczowy i najbardziej znaczący motor tych przemian wskazuje oczywiście pandemię.
I chociaż niewątpliwie jest to ważny czynnik wyznaczający kierunek przemian, to na pewno nie jedyny.
Sektor edukacji pozaformalnej ewaluuje również pod wpływem rozwoju neurobiologii, psychologii, zmian demograficznych. Bardzo dynamicznie zmienia się rynek pracy, gdyż coraz liczniej zasilają go kolejne pokolenia, mające inne oczekiwania w zakresie warunków pracy i doskonalenia zawodowego. Zmieniać muszą się więc również kompetencje ludzi dostarczających procesy rozwojowe.
O tym w jakim kierunku zmierza i jak rozwijać się będzie branża edukacji pozaformalnej podyskutować chcemy na webinarze prowadzonym przez Piotra Piaseckiego – przewodniczącego Rady ds. kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Spoglądając na najnowsze badania polskie
i zagraniczne spróbujemy uchwycić czynniki w sposób szczególny wywierające wpływ na kondycję branży oraz zdiagnozować trendy w jej rozwoju.

Zapis z webinaru dostępny tutaj

 
POWER (1)
 
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content