Webinaria


WEBINARIA PRZYGOTOWANE PRZEZ RADĘ

ZDALNE USŁUGI ROZWOJOWE

Poznaj tematy naszych webinarów.

Cyfrowa transformacja usług szkoleniowo – rozwojowych. Wyzwania dla firm i oczekiwania klientów - nagranie

22 lutego 2024 roku odbył się webinar 👉 Cyfrowa transformacja usług szkoleniowo – rozwojowych. Wyzwania dla firm i oczekiwania klientów, którego organizatorem była Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Prelegentami podczas spotkania byli – Marta Machalska i Adam Skrzyński

📌Marta Machalska i Adam Skrzyński w trakcie rozmowy - dialogu przeszli przez kluczowe wyzwania rynku szkoleń i rozwoju, którym na odsiecz może przyjść technologia i nowe umiejętności.

Gościom oraz uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność !

💥 ZAPIS z wydarzenia dostępny tutaj

Dostępność w nauczaniu i uczeniu się - webinar online

5 lutego 2024 roku odbył się webinar 👉 Dostępność w nauczaniu i uczeniu się , którego organizatorem była Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Prelegentami podczas spotkania byli – Marta Machalska, Łukasz Strenk i David Scholten.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy:

● Projektując naukę online, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych punktów:
○ „Co z tego dla nich będzie?” -> w jaki sposób sprawimy, że będzie on odpowiedni dla każdego ucznia?
○Możliwe rozwiązanie to uczenie się adaptacyjne, uczenie się oparte na scenariuszach, personalizowanie uczenia się poprzez wykorzystanie większej liczby zajęć związanych z pracą.

● Dostępność
○ Kolejny ważny temat, jeśli chodzi o naukę online. Wiele niepełnosprawności jest nieznanych projektantom uczącym się i dlatego powinni to uwzględnić.
○ Rozwiązania: użycie ReadSpeaker jako rozwiązania do słuchania, ale także rozwój WCAG.

Gościom oraz uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność !

💥 ZAPIS z wydarzenia dostępny tutaj

Rozwój Digital Learning od lat dwutysięcznych. Jak technologia zmienia rynek szkoleniowy - webinar online

26 stycznia 2024 roku odbył się webinar 👉 Rozwój Digital Learning od lat dwutysięcznych. Jak technologia zmienia rynek szkoleniowy, którego organizatorem była Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Prelegentami podczas spotkania byli – Marta Machalska i Roy de Vries.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy:

● Jak rozwijał się rynek na przestrzeni ostatnich lat.
● Jakie zmiany zaobserwowaliśmy i co było najważniejsze.
● jakie rozwiązania się sprawdziły?
● W jaki sposób firmy szkoleniowe mogą skorzystać na tych zmianach?
● W jaki sposób firmy szkoleniowe mogą sprawić, że ich firma będzie bardziej przyszłościowa?

Gościom oraz uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność !

💥 ZAPIS z wydarzenia dostępny tutaj

Zarządzanie jakością usług rozwojowych - zbiór dobrych praktyk i doświadczeń -
webinar online


23 stycznia 2024 roku odbył się webinar 👉Zarządzanie jakością usług rozwojowych - zbiór dobrych praktyk i doświadczeń, którego organizatorem była Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Prelegentami podczas spotkania był - Piotr Piasecki, Przewodniczący Rady oraz Tomasz Radkiewicz, ekspert z wieloletnim doświadczeniem

Gościom oraz uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność !

💥 ZAPIS z wydarzenia dostępny tutaj

„ Czym jest dostępność w usłudze rozwojowej ? ” - webinar online

19 grudnia 2023 roku odbył się webinar 👉„Czym jest dostępność w usłudze rozwojowej ? ”, którego organizatorem była Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Spotkanie prowadzone było przez 👉 Piotra Piaseckiego - Przewodniczącego Rady ds. kompetencji sektora usług rozwojowych oraz Prezesa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Wśród prelegentów znaleźli się członkowie roboczej grupy ds. dostępności - Natalia Marciniak - Madejska, Tomasz Radkiewicz, Sławomir Łais oraz Jacek Zadrożny.

Dostępność to niezwykle istotny w dzisiejszych czasach temat. Podczas spotkania członkowie grupy w dogłębny sposób przedstawili kwestie szeroko rozumianej dostępności w usłudze rozwojowej.

Gościom oraz uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność !

💥 ZAPIS z wydarzenia dostępny tutaj

„Zarządzanie efektami uczenia się - podejścia obecne na rynku” - webinar online


21 listopada 2023 roku odbył się webinar 👉„Zarządzanie efektami uczenia się - podejścia obecne na rynku”, którego organizatorem była Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Spotkanie prowadzone było przez 👉 Piotra Piaseckiego - Przewodniczącego Rady ds. kompetencji sektora usług rozwojowych oraz Prezesa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

📌 Podczas spotkania omówione były następujące kwestie

☑️Czym jest walidacja w usługach rozwojowych?
☑️Walidacja w BUR - aktualne wymagania
☑️Wyzwania rynku w obszarze walidacji w usługach rozwojowych

Gościom oraz uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność !

💥 ZAPIS z wydarzenia dostępny tutaj

💥 ZAPIS prezentacji - WALIDACJA

„Dobre praktyki w byciu pracodawcą sektora
usług rozwojowych” - webinar online


20 lipca 2023 roku odbył się webinar 👉„Dobre praktyki w byciu pracodawcą sektora usług rozwojowych”, którego organizatorem była Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Spotkanie prowadzone było przez 👉 Pana Wojciecha Drabko - Członka Rady PIFS, Przewodniczącego Kapituły Sektorowej VI Edycji Konkursu Pracodawca Jutra. Wśród prelegentów znaleźli się 👉 Pani Jolanta Szydłowska oraz Pan Patryk Wardziński z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, oraz Pan Łukasz Jaroński - z Fundacji Alae - skrzydła rozwoju.

📌 Spotkanie związane było z Konkursem organizowanym przez PARP - „Pracodawca Jutra 2023”.

👉Założeniami aktualnej edycji konkursu.
👉 „GFKM Masters: Pomorski turniej gier decyzyjnych” – przybliżenie ubiegłorocznego laureata nagrody sektorowej, jako wzorcowej inicjatywy w sektorze.
👉Sposób oceny wniosków Kapituły Sektorowej VI edycji, rekomendacje dla wnioskodawców.

Gościom oraz uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność !

ZAPIS z wydarzenia dostępny tutaj

„Kultura Uczenia Się – Omówienie Rezultatów Badania” - webinar online


Na przełomie 2022/2023 wraz autorzy projektu zrealizowali pilotażowe badanie „Kultura uczenia się” w ramach projektu „Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji”. Celem badania było wypracowanie narzędzia do szybkiej, wstępnej oceny kultury uczenia się w organizacji. Mówiąc o uczeniu, autorzy mają na myśli jego szeroką definicję, zgodnie z którą uczyć mogą się nie tylko ludzie, ale także tworzone przez nich systemy.

26 kwietnia 2023 roku odbył się webinar pt. „Kultura Uczenia Się – Omówienie Rezultatów Badania”, którego organizatorem była Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Moderatorem spotkania był Piotr Piasecki - Przewodniczący Rady. Naszym specjalnym gościem była Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem - Iwona Sołtysińska -Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator. Od ponad 20 lat zajmuje się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji.

Eksperci przedstawili rezultaty badania pt. Kultura uczenia się oraz najważniejsze wymiary środowiska sprzyjającego uczeniu się w organizacjach. Zaprezentowali wnioski z badania, omówili najważniejsze wymiary środowiska sprzyjającego uczeniu się w organizacjach oraz opowiedzieli o znaczeniu uczenia się w organizacjach.

Gościom oraz uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność !

ZAPIS z wydarzenia dostępny tutaj

„Nowe tematy szkoleń dla sektora usług rozwojowych – spotkanie dla usługodawców. ”


10 marca 2023 roku odbył się webinar, którego organizatorem była Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Spotkanie poprowadzili eksperci Rady i projektu wdrożenia rekomendacji - Tomasz Radkiewicz, Wojciech Szorc i Agnieszka Radkiewicz, Anna Skonieczna z ramienia Operatora (HRP) w spotkaniu brał udział również Przewodniczący Rady Piotr Piasecki.

Rada Sektorowa zarekomendowała rozszerzenie pakietu usług skierowanych do naszej branży, możliwych do realizacji w ramach projektu wsparcia szkoleniowego dla sektora. Jeśli chcesz realizować usługi dla sektora usług rozwojowych, poznać nowe tematy przewidzianego wsparcia, przygotować karty usług - bez problemów z walidacją, poznać zasady współpracy wykonawcy szkoleń z Operatorem - zapraszamy do zapoznania się z webinarem dla usługodawców (Podmiotów Świadczących Usługi Rozwojowe).

Podczas webinaru omówione zostały następujące zagadnienia:

• Nowe usługi w projekcie:
o Skąd się wzięły i dlaczego właśnie takie
o Na czym polegają

• Walidacja kart:
o Jak przygotować kartę usługi
o Wprowadzanie zmian w kartach usług
o Powtórna walidacja

• Współpraca z operatorem
o Kontrola usług
o Współpraca z ekspertami, konsultantami i doradcami
o Terminy ważne dla usługodawców
o Podpowiedzi doradcy

Gościom oraz uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność !

ZAPIS z wydarzenia dostępny tutaj

„Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji. ”


15 lutego 2023 roku odbył się webinar, którego organizatorem była Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych . Moderatorem spotkania był Przewodniczący Rady - Piotr Piasecki. Specjalnymi gośćmi byli eksperci z wieloletnim doświadczeniem - Rafał Stożek -Absolwent prawa na UJ, we Wszechnicy UJ prowadzi pracę Think Tanku, który realizuje prace badawczo-rozwojowe oraz kształtuje strategiczne kierunki rozwoju organizacji. Iwona Sołtysińska -Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator. Od ponad 20 lat zajmuje się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Małgorzata Rudnicka - International Development Norway, Starszy Doradca - Innowacje w Sektorze Publicznym. Opracowywanie strategii i planów operacyjnych z wykorzystaniem podejścia partycypacyjnego.

Podczas spotkania Eksperci przedstawili przyjęty model kultury uczenia się wraz z narzędziem diagnozy. Uczestnicy zapoznali się z jego założeniami oraz zweryfikowali czy w swoich organizacjach mają kulturę sprzyjającą uczeniu się i skonfrontowali własną wiedzę i doświadczenia z innymi uczestnikami.

ZAPIS z wydarzenia dostępny tutaj

„ Jak mądrze edukować - webinar ”


18 stycznia 2023 roku odbył się webinar, którego organizatorem była Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych we współpracy z Polskim Towarzystwem Trenerów Biznesu. Moderatorem spotkania był Przewodniczący Rady - Piotr Piasecki. Specjalnymi gośćmi byli trenerzy/edukatorzy z wieloletnim doświadczeniem - Sławomir Jarmuż, Tomasz Garstka oraz Rafał Żak - z którymi można było podyskutować o tym, w jaki sposób edukować efektywnie i mądrze.

Podczas spotkania poruszane były następujące kwestie
• Kiedy i dlaczego warto opierać się na badaniach naukowych w edukacji?
• W jaki sposób unikać błędów myślowych i nadmiernych uproszczeń, aby skuteczniej wspierać innych w rozwoju?
• Jakie są mocne i słabe strony intuicji w procesach poznawczych?
• Co robić kiedy metoda pracy, technika czy treści edukacyjne nie posiadają mocnych dowodów empirycznych? Jak nie zgubić się w gąszczu wielu, niejednokrotnie sprzecznych danych?

Zapis z wydarzenia dostępny tutaj

„Otwarte Posiedzenie Rady - porozumienie Edukatorzy dla Edukatorów”


31.08.2022 r. odbyło się Otwarte Posiedzenie Rady wraz z przyjęciem porozumienia Edukatorzy dla Edukatorów – w formie zdalnej na platformie ClickMeeting.

Posiedzenie rozpoczął Pan Piotr Piasecki - Przewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Wydarzenie podzielone było na dwie części.
W pierwszej odbyło się spotkanie otwarte dla instytucji zajmujących się wspieraniem rozwoju profesjonalnego kadr Sektora Usług Rozwojowych. Podczas którego Przewodniczący Rady przedstawił oraz podsumował aktualny stan rekomendacji Rady dla sektora usług rozwojowych. Przedstawił plan kolejnych rekomendacji i to w jakim kierunku powinny one zmierzać oraz możliwość zaangażowania szerszych środowisk branżowych w tworzenie i wdrażanie rekomendacji.

Wszyscy zaproszeni goście, którzy uczestniczyli w spotkaniu z dużym zaangażowaniem dołączyli się do dyskusji związanej z sektorem oraz wyzwaniami z jakimi zmaga się branża.

Zapis z wydarzenia dostępny tutaj

„Potrzeby rozwojowe sektora na podstawie rekomendacji Rady oraz analizy wyzwań i trendów” – Webinar.


04.08.2022 r. odbył się webinar „Potrzeby rozwojowe sektora na podstawie rekomendacji Rady oraz analizy wyzwań i trendów” – w formie zdalnej na platformie ClickMeeting.
Prezentacja została poprowadzona przez Piotra Piaseckiego - Kierownika Grupy Roboczej „Metodyka i technologia w edukacji” przy Radzie ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, Przewodniczącego Rady. Piotr Piasecki zaczął od zbadanej wcześniej struktury potrzeb rozwojowych tuż po wybuchu pandemii Covid-19. Badanie ujawniło potrzebę wsparcia branży w szerokim zakresie kompetencyjnym. Deficyty występowały również w kwestii dysponowania odpowiednim oprogramowaniem oraz sprzętem. W każdej z tych kategorii stwierdzono mocne deficyty .

Potrzeby, które wyłaniają się z badań to:
1. Dopasowanie usług rozwojowych do gospodarki wyższej wartości dodanej w oparciu o innowacje i inteligentne specjalizacje oraz do gospodarki przemysłu 4.0.
2. Dopasowanie oferty rozwoju kompetencji kluczowych i deficytowych, rozwój rynku kwalifikacji.
3. Rozwój kultury uczenia się, szukanie nowej relacji z klientem, urealnienie współtworzenia usługi, zmiana percepcji procesu i warunków uczenia się, proaktywność uczących się.
4. Digitalizacja edukacji.
5. Tworzenie atrakcyjnych sytuacji edukacyjnych opartych na nowym paradygmacie wykorzystujące między innymi rozwój neurodydaktyki i nauk społecznych.
6. Orientacja wynikowa i edukacja praktyczna.
7. Upowszechnienie profesjonalizmu i standardów.
8. Wzrost rangi zarządzania efektami uczenia się, wysoka jakość usług.

Zapis z webinaru dostępny tutaj

„Sektor w liczbach” – Webinar.


21.07.2022 r. odbył się webinar „Sektor w liczbach- stan sektora na podstawie danych pozyskiwanych przez Radę” – w formie zdalnej na platformie ClickMeeting.
Prezentacja została poprowadzona przez dr hab. Barbarę Worek - Profesor w Instytucie Socjologii UJ, ekspert ds. kapitału ludzkiego i uczenia się przez całe życie w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, członkini Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych i kierowniczka Grupy Roboczej "Badania i BBKL" działającej przy Radzie. Oraz przez Piotra Piaseckiego - Kierownika Grupy Roboczej „Metodyka i technologia w edukacji” przy Radzie ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, Przewodniczącego Rady.

Podczas webinaru dokonano podsumowania danych zgromadzonych przez Radę ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych od początku jej działalności. Dane te pochodzą z badań własnych Rady oraz z badań zewnętrznych realizowanych w tym okresie w Polsce. Przyjrzano się najciekawszym tendencjom i przeanalizowano wnioski z badań. Na dane złożyły się:
• Badanie potrzeb firm i pracowników Sektora Usług Rozwojowych
• Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w Sektorze Usług Rozwojowych
• Monitoring podmiotów funkcjonujących w sektorze
• Wywiady z przedstawicielami szkół trenerskich, badania ankietowe wśród edukatorów
• BKL – badanie SSR, badanie ludności, .

Zapis z webinaru dostępny tutaj

„Kreowanie sytuacji edukacyjnej” – Webinar.


21.06.2022 r. odbyło się spotkanie Kwalifikacja „Kreowanie sytuacji edukacyjnej” – konsultacje sektorowe, w formie zdalnej na platformie ClickMeeting.
W ramach pracy Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych pracuje nad zarekomendowaniem i upowszechnieniem kwalifikacji o nazwie „Kreowanie sytuacji edukacyjnej”. Kwalifikacja powstała we współpracy przedstawicieli kilku środowisk związanych z rozwojem profesjonalnym edukatorów. Kwalifikacja była już upubliczniana i omawiana podczas kilku wydarzeń branżowych. Spotkała się z pozytywnym odbiorem i została uznana jako dobry ruch w stronę poprawy jakości profesjonalnego przygotowania osób.

Celem spotkania było:
• przyjrzenie się kwalifikacji pod kątem jej wykorzystania w projektowanych programach rozwojowych dla edukatorów
• wypracowanie ewentualnego porozumienia środowiska dotyczącego współpracy we wdrażaniu idei nowoczesnego podejścia do edukacji i promowania dobrych praktyk w zakresie edukacji profesjonalnej rozwoju edukatorów.

Zapis z webinaru dostępny tutaj

„Kreowanie sytuacji edukacyjnej - implikacje dla podmiotów rozwijających kompetencje edukatorów” – Webinar.


26.05.2022 r. odbyło się spotkanie Kwalifikacja „Kreowanie sytuacji edukacyjnej-implikacje dla podmiotów rozwijających kompetencje edukatorów” , w formie zdalnej na platformie ClickMeeting.

Webinar został podzielony na dwie części. W pierwszej Piotr Piasecki zaczął od wprowadzanie dotyczącego poprzedniej dyskusji na ten temat. Mowa jest o trzech postulatach: learning journey, adaptive learning i learning on demand. Piotr Piasecki przybliżył te trzy zjawiska i ich znaczenia dla tematu. Zwrócił również uwagę na to, że edukator sam jest uczniem. – To nie jest sytuacja obecnie oczywista – dodał.

Kompetencje edukatora podzielone zostały na trzy aspekty:

1. Stosowanie podejścia opartego na wiedzy o procesie uczenia się (stosuje wiedzę o procesach uczenia się; stosuje podejście bazujące na uczeniu się przez doświadczenie; aktywnie się uczy)
2. Kontraktowanie sytuacji edukacyjnej (buduje i rozwija swoją rolę osoby wspierającej uczenie się; opiera się na diagnozie potrzeb w zakresie uczenia się; uwzględnia cele uczenia się; uzgadnia warunki procesu uczenia się; wspiera podejmowanie odpowiedzialności uczących się za proces)
3. Projektowanie sytuacji edukacyjnej (projektuje środowisko, struktury, procesy; zapewnia komponenty wsparcia procesu uczenia się; projektuje działania ewaluacyjne).

Po omówieniu szczegółowo tych trzech punktów Piotr Piasecki przeszedł od pytań, które miały stanowić kanwę dyskusji:

• Na ile przygotowujemy metodyka a na ile „mistrza ceremonii”?
• Na ile kształtujemy umiejętności pracy z grupą a na ile umiejętności pracy ze sobą.

W drugiej części Piotr Piasecki poprowadził dyskusję z zaproszonymi gośćmi, którymi byli:

• Dorota Szczepan Jakubowska, psycholożka, coach, trenerka, współwłaścicielka GRUPY TROP.
• Iwona Sołtysińska - Wszechnica UJ
• Tomasz Matuszewski - WORD Warszawa
• Witold Machlarz - PASE - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych

Piotr Piasecki podsumował całość dyskusji: To, co czeka nasz sektor, to praca na sobie. Przeciążenie myślenia o platformach i narzędziach nie wystarczy. To też jest pole dla Rady Sektorowej, aby rekomendacje były rozwijane właśnie w tym kierunku.

Zapis z webinaru dostępny tutaj

„Co jest potrzebe sektorowi - rzecz o wzmacnianiu kompetencji edukatorów i trenerów” – Webinar.


20.05.2022 r. odbyło się spotkanie „Co jest potrzebe sektorowi - rzecz o wzmacnianiu kompetencji edukatorów i trenerów” , w formie zdalnej na platformie ClickMeeting.

Webinar został podzielony na dwie części. W pierwszej Tomasz Radkiewicz przedstawił podsumowanie wywiadów z przedstawicielami szkół trenerskich oraz podsumowanie badania ankietowego wśród edukatorów.

W drugiej części nastąpiła dyskusja nad projektem Rekomendacji Rady ds. Kompetencji SUR.
Tomasz Radkiewicz wyjaśnił, że celem przeprowadzonych wywiadów eksperckich było opisanie aktualnej sytuacji w sektorze usług rozwojowych w obszarze kształcenia kadr sektora. Tematyka wywiadów obejmowała zmiany w uczestnikach Szkoły Trenerów w ostatnich 2-3 latach, a także opinie trenerów w zakresie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zdalnych usług rozwojowych – obecnie oraz w najbliższej przyszłości.

Ekspertami, którzy wzięli udział w wywiadach byli:
• Dorota Jakubowska – Grupa TROP – trener, superwizor, merytoryczny współtwórca Szkoły Trenerów Grupy TROP;
• Sławomir Jarmuż – Moderator - współzałożyciel firmy szkoleniowo-doradczej Moderator, trener w szkole trenerów;
• Paulina Sobiczewska – SWPS – Dyrektor Merytoryczna Szkoły Trenerów SWPS;
• Rafał Żak – ambasador EPALE, trener, wykładowca Szkole Trenerów SWPS;
• Mariusz Grudzień – coach, konsultant, trener w Akademii Trenerów Biznesu WSB;
• Krzysztof Brocławik – prezes MATRIK;
• Karolina Chmiel – Wszechnica UJ – odpowiedzialna za Szkołę Trenerów, realizowaną w ramach Wszechnicy UJ;

Główne wnioski przedstawione przez ekspertów:
• Rośnie zapotrzebowanie na projektowanie krótszych form szkoleniowych niż te, z których trenerzy dotychczas korzystali na sali szkoleniowej
• Szkolenia stacjonarne w mniejszych grupach będą elitarne, a część szkoleń do tej pory realizowanych stacjonarnie na pewno na stałe osiądzie w sieci
• Wysoce prawdopodobne jest to, że nastąpi stała dominacja modeli hybrydowych, które będą zaspakajać zarówno potrzebę kontaktu bezpośredniego pomiędzy uczestnikami procesów oraz równocześnie będą modelami tańszymi i mniej kłopotliwymi logistycznie
• W kolejnych miesiącach i latach konieczna jest dbałość o jakość szkoleń zdalnych i budowanie przekonania w odbiorcach, że są to formy „pełnoprawne” szkoleniowo – korzystne nie tylko ze względu na ich ekonomiczną przewagę nad formami stacjonarnymi, ale mogące zapewnić rzeczywiste kształcenie kompetencji.

Jednocześnie respondenci wskazali na to, że we własnej ocenie mają raczej wysokie kompetencje w zakresie obsługi narzędzi do uczenia online w czasie rzeczywistym czy w zakresie aktywizowania uczestników takich sesji. Brakuje im za to umiejętności w zakresie tworzenia materiałów audio i wideo czy budowania matki osobistej. Główne bariery powstrzymujące edukatorów przed rozwojem w kierunku ZUR to: potrzeba uzupełnienia własnych kompetencji, zbyt duża ilość czasu wymagana w tym procesie czy wysokie koszty.

Zapis z webinaru dostępny tutaj

„Kreowanie sytuacji edukacyjnej - czy czeka nas nowy paradygmat w edukacji” – Webinar.


21.04.2022 r. odbyło się spotkanie „Kreowanie sytuacji edukacyjnej- czy czeka nas nowy paradygmat w edukacji” , w formie zdalnej na platformie ClickMeeting.
Webinar został podzielony na dwie części. W pierwszej Piotr Piasecki przedstawił 20-minutową prezentację na temat zmiany paradygmatu współczesnej edukacji w kontekście złożonego projektu utworzenia kwalifikacji zawodowej o nazwie “Kreowanie sytuacji edukacyjnej”. Celem tej części było zebranie pewnego kontekstu przed rozpoczęciem części dyskusyjnej. Piotr Piasecki zauważył, że pewne określenia zawarte w kwalifikacji mogą same w sobie być nieco hermetyczne i trudne do osadzenia w rzeczywistości. Początek to też przede wszystkim próba odpowiedzenia na pytanie czy rzeczywiście powstaje nowy paradygmat w edukacji? Oraz: czy i dlaczego dyskusja o paradygmacie jest potrzebna.

Spojrzenie na człowieka, jako całość i rozumienie edukacji jako procesu lifelong learning to podstawa. Zmienia się rola człowieka i kompetencje, które musi zdobyć. Oprócz oczywistego wątku kompetencji technicznych i IT, mamy silny wzrost zapotrzebowania na kompetencje tzw. soft skills. Również Instytut Gallupa zwraca uwagę na pewne braki i konieczność wspierania hybrydowego modelu pracy i nauki. Ogromne znaczenie ma także wspieranie osób wykluczonych oraz nisko i średnio zaangażowanych.

Pojawił się też wątek tzw. przemocy edukacyjnej, a więc działania wbrew woli uczącego się. Uczenie wymaga uwagi, a więc napieranie na uczącego się skomasowaną falą informacji, bez patrzenia na konsekwencje stanowi znamiona przemocy.

Piotr Piasecki powołując się na raport Przyszłość edukacji podsumował też część stwierdzeniem, że 0 ile mamy - jako uczący się - odrębne style nauki czy myślenia, to wciąż brakuje systemu, który uwzględniałby te odkrycia z obszaru psychologii rozwojowej czy neuronauki.

Na koniec prezentacji zaprezentowano m.in. opracowane pięć zestawów efektów uczenia się:
1. Stosowanie podejścia opartego na wiedzy o procesie uczenia się.
2. Kontraktowanie sytuacji edukacyjnej
3. Projektowanie sytuacji edukacyjnej
4. Wspieranie samodzielnego uczenia się
5. Ewaluowanie sytuacji edukacyjnej

Po krótkim omówieniu każdego z punktów rozpoczęła się dyskusja z zaproszonymi gośćmi, którymi byli:
• Jacek Jakubowski (Grupa TROP)
• Monika Mardas-Brzezińska (SENSE consulting)
• Oktawia Gorzeńska (EduLab)
• dr Magdalena Jelonek (UJ)
• Cezary Krawczyński (ZDZ)

Zapis z webinaru dostępny tutaj


„Projektowanie usług rozwojowych - trendy i nowinki ze świata, transfer na polskie warunki” – Webinar.


31.03.2022 r. odbyło się spotkanie „Projektowanie usług rozwojowych - trendy i nowinki ze świata, transfer na polskie warunki” , w formie zdalnej na platformie ClickMeeting.

Podczas webinaru prowadzący Piotr Piasecki (Kierownik Grupy Roboczej „Metodyka i technologia w edukacji” przy Radzie ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, Przewodniczący Rady) przeanalizował wiodące zmiany na rynku (trendy, idee, rozwiązania, narzędzia), które w najbliższym czasie mogą wywrzeć wpływ na czy nasz sektor, opierając się o wiedzy ze świata, w tym konferencje i materiały ATD.

Prowadzący omówił następujące zagadnienia:
- Co jest obecnie wiodącym trendem w edukacji pozaformalnej wg ATD?
- Czym jest zaskakujące pojęcie "digital coaching"? - Czy szkolenia stacjonarne przetrwają?
- Czy wszystkie uprzyjemniacze i nowoczesne rozwiązania pomagają w procesie edukacyjnym?

Prowadzący przytoczył wnioski z weanętrznego badania, zgodnie z którym rośnie zapotrzebowanie na projektowanie krótszych form szkoleniowych, niże te, z których trenerzy dotychczas korzystali na Sali szkoleniowej. Do tej pory jednostką szkoleniową był dzień szkoleniowy, podczas gdy teraz dla zajęć online ta jednostka bardzo się skróciła – czasami cały proces wymaga od grupy zaledwie 1,5 godziny, co oznacza, że czas musi być efektywniej wykorzystany. Skracanie czasu prowadzonych zajęć oznacza, że zmianie ulega wiele elementów procesu, np. trzeba inaczej budować kontakt z grupą, niż na Sali szkoleniowej.

Trzy najważniejsze postulaty w uczeniu cyfrowym, które przebujają się jako nowe wątki to:
- Learning Journey
- Adaptive Learning
- Learning on demand

Zapis z webinaru dostępny tutaj

„Prowadzenie i realizacja usług rozwojowych - nowości metodyczne i technologiczne AD 2022” – Webinar.


31.03.2022 r. odbyło się spotkanie „Prowadzenie i realizacja usług rozwojowych - nowości metodyczne i technologiczne AD 2022” , w formie zdalnej na platformie ClickMeeting.

Webinar prowadził Tomasz Radkiewicz (Kierownik Grupy Roboczej "Diagnozowanie potrzeb kompetencyjnych sektora" działającej przy Radzie ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, współautor Standard Usług Zdalnego Uczenia się i SUS 2.0, specjalista i ekspert merytoryczny w projektach unijnych, trener, coach i mentor), który w niespełna godzinę przedstawił analizę wiodących zmian na rynku usług rozwojowych, szczególnie w zakresie trendów, idei, rozwiązań i narzędzi. Prowadzący skupił się na tych zmianach, które w najbliższym czasie mogą wywrzeć szczególny wpływ na sektor.

Całość została podzielona na trzy zasadnicze części:
1. Zarządzanie uważnością Uczestnika podczas zdalnej usługi rozwojowej
2. Nowinki technologiczne - przegląd narzędzi prezentowanych na ATD 2022
3. Czy wszystkie uprzyjemniacze i nowoczesne rozwiązania pomagają w zarządzaniu uważnością?

Główne wskazówki dla chcących angażować i zarządzać uważnością uczestnika, to – zdaniem prowadzącego: przejrzystość, motywacja, umiejętności techniczne i odpowiedni czas. Tomasz Radkiewicz przedstawił także stanowisko szkół trenerskich w tym zakresie, gdzie wskazano na następujące aspekty:

• Umiejętność posługiwania się narzędziami do prowadzenia szkoleń zdalnych w czasie rzeczywistym na zaawansowanym poziomie.
• Umiejętność budowania krótkich form szkoleniowych zdalnych i łączenia ich ze stacjonarnymi tak, aby tworzyć szkolenia hybrydowe.
• Praca z uważnością uczestników podczas edukacji w formie zdalnej.
• Kontakt z uczestnikiem to oparcie o założenie, że uczestnicy szkoleń i warsztatów są dorośli czyli świadomie chcą uczestniczyć w warsztacie.

Ostatnia część webinaru dotyczyła refleksji nad pytaniem Czy wszystkie uprzyjemniacze i nowoczesne rozwiązania pomagają w zarządzaniu uważnością? Jeden z uczestników zwrócił uwagę na to, że takie środki mogą same w sobie odciągać uwagę od sedna procesy szkoleniowego.

Zapis z webinaru dostępny tutaj

„Nowy Standard, Nowa Jakość: Standard Usług Zdalnego Uczenia się – SUZ” – Webinar.


Dnia 19.03.2021 od godz. 11.00 przeprowadziliśmy webinar „Nowy Standard, Nowa Jakość: Standard Usług Zdalnego Uczenia się – SUZ”, prowadzącym z ramienia Rady był nasz ekspert, Tomasz Radkiewicz, współprowadzącymi – z ramienia PARP byli Aleksandra Berg-Koza oraz Paweł Startek.

Spotkanie oprócz omówienia samego Standardu miało odpowiedzieć na pytania:
• po co powstał SUZ i jak wpłynie na jakość usług rozwojowych?
• co oznacza nowy standard i jakie są jego elementy?
• jak dopasować swoje usługi szkoleniowe do nowego standardu?
• na czym polega istota standardu i jakie będę pozytywne konsekwencje jego wdrożenia?
• jak wdrożyć konkretne zapisy standardu w swojej działalności.

Przedstawiciele PARP zaprezentowali m.in. podejście Agencji do tego opracowania – jako narzędzia wspomagającego dostawców usług w zarządzaniu jakością świadczonych zdalnie usług rozwojowych oraz instrumentu mającego zwiększyć poziom świadomości i oczekiwań odbiorców usług, a także wynikające ze Standardu modyfikacje systemu BUR i harmonogram ich wprowadzania.

Link do prezentacji Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych dostępny tutaj

Link do prezentacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dostępny tutaj


IV. Kluczowe trendy i zmiany
w Sektorze Usług Rozwojowych AD 2021


Analizując zmiany jakie dokonują się obecnie w branży edukacyjnej, w tym zmiany w zakresie kompetencji jakich potrzebujemy, by tworzyć skuteczne i potrzebne szkolenia, wielu ekspertów za kluczowy i najbardziej znaczący motor tych przemian wskazuje oczywiście pandemię.
I chociaż niewątpliwie jest to ważny czynnik wyznaczający kierunek przemian, to na pewno nie jedyny.
Sektor edukacji pozaformalnej ewaluuje również pod wpływem rozwoju neurobiologii, psychologii, zmian demograficznych. Bardzo dynamicznie zmienia się rynek pracy, gdyż coraz liczniej zasilają go kolejne pokolenia, mające inne oczekiwania w zakresie warunków pracy i doskonalenia zawodowego. Zmieniać muszą się więc również kompetencje ludzi dostarczających procesy rozwojowe.
O tym w jakim kierunku zmierza i jak rozwijać się będzie branża edukacji pozaformalnej podyskutować chcemy na webinarze prowadzonym przez Piotra Piaseckiego – przewodniczącego Rady ds. kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Spoglądając na najnowsze badania polskie
i zagraniczne spróbujemy uchwycić czynniki w sposób szczególny wywierające wpływ na kondycję branży oraz zdiagnozować trendy w jej rozwoju.
Zapis z webinaru dostępny tutaj

III. Zarządzanie zdalnymi usługami
rozwojowymi


W trzecim webinarze serii omówimy etapy i cykl życia usługi zdalnej, a także poznamy proces planowania - kosztorysowanie, dobór technologii czy budowanie ścieżki krytycznej. Przybliżymy sobie również metody komunikacji w zespołach rozproszonych i interdyscyplinarnych. Przejrzymy aspekty jakościowe świadczenia zdalnych usług rozwojowych takie jak: monitoring, ewaluację czy benchmarking. Na koniec przedstawimy najważniejsze aspekty prawne z punktu widzenia zarządzania usługą, w tym kwestie ochrony własności intelektualnej czy właściwe operowanie danymi osobowymi.
Prezentacja
Webinarium

II. Świadczenie zdalnych usług rozwojowych

Podczas drugiego z webinarów pochylimy się nad metodologią prowadzenia procesu zdalnego i wykorzystania narzędzi internetowych. Zaczniemy od przedstawienia formy prowadzenia zajęć i usług zdalnych. Poznamy zespół realizacyjny i jego role, zadania oraz kompetencje. Omówimy metody tworzenia angażujących i efektywnych treści tak, aby usługa zdalna nie odbiegała w tych aspektach od tej tradycyjnej i pozwalała na budowanie realnej wartości cyfrowego produktu. Webinar zakończymy przeglądem narzędzi i rozwiązań oraz próbą skonfigurowania własnej "walizki trenera".
Prezentacja
Checklista
Webinarium

Newsletter
Skip to content