XV Posiedzenie Plenarne Rady

Cyfrowa transformacja usług szkoleniowo – rozwojowych. Wyzwania dla firm i oczekiwania klientów – nagranie z webinaru
25 lutego, 2024
Głos Rady w sprawie problemów i wyzwań związanych z procesem walidacji kompetencji.
14 marca, 2024

XV Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych


Za nami XV Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, które odbyło się 23 stycznia 2024 r. w formie zdalnej na platformie Click Meeting. Wydarzeniem poprzedzającym posiedzenie rady był Webinar - Zarządzanie jakością usług rozwojowych - zbiór dobrych praktyk i doświadczeń.

📌 Podczas posiedzenia rady omówione zostały następujące kwestie: .
☑️ Omówienie i przyjęcie trzech dokumentów wypracowanych przez Radę Sektorową
☑️Przyszłość Rad Sektorowych – plany PARP

W posiedzeniu rady udział brali Członkowie Rady oraz przedstawiciele z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tematem przewodnim posiedzenia było omówienie i przyjęcie trzech dokumentów wypracowanych przez Radę Sektorową.

Przyszłość Rad Sektorowych – plany PARP. Formalnie Rada Sektorowa zakończy swoje oficjalne działania z dniem 31.01.2024 r. Piotr Piasecki, jako Przewodniczący Rady oraz Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, która odpowiadała za projekt, zadeklarował, że rada dalej będzie prowadziła swoje działania. Szykują się spotkania dotyczące funkcjonowania systemu rad sektorowych, między innymi z Rzecznikiem Praw Przedsiębiorców oraz Ministerstwem ds. Funduszy i Polityki Regionalnej. Podczas, których wypracowane zostanie wspólne stanowisko dotyczące dalszego funkcjonowania rad sektorowych.

Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu z XIV Posiedzenia Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych oraz przyjęcia Rekomendacji 1/2024 dotyczącej dostępności zostało rozpoczęte podczas posiedzenie, jednak ze względu ma brak kworum dalsza procedura została przeprowadzona w formie obiegowej.

Obecnym Członkom Rady i gościom dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Newsletter
Skip to content