Slajder nawigacja

XIII Posiedzenie Plenarne Rady

Wstecz
Webinar
Zarządzanie efektami uczenia się – podejścia obecne na rynku – webinar
22 listopada, 2023
Dalej
webinar
Webinar – Czym jest dostępność w usłudze rozwojowej ?
7 grudnia, 2023

XIII Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych


Za nami XIII Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, które odbyło się 21 listopada 2023 r. w formie zdalnej na platformie Click Meeting. Wydarzeniem poprzedzającym posiedzenie rady był Webinar - „Zarządzanie efektami uczenia się - podejścia obecne na rynku”

Wydarzenie podzielone było na dwie części. Pierwszą z nich był webinar - Zarządzanie efektami uczenia się - podejścia obecne na rynku. W webinarze brało udział bardzo dużo osób, w szczególności te związane z branżą usług rozwojowych. Głównym tematem obu spotkań była walidacja.

📌 Podczas webinaru omówione były następujące kwestie, które łączyły się z tematem posiedzenia rady.
☑️Czym jest walidacja w usługach rozwojowych?
☑️Walidacja w BUR - aktualne wymagania
☑️Wyzwania rynku w obszarze walidacji w usługach rozwojowych

W drugiej części spotkania udział brali Członkowie Rady, którzy omawiali między innymi dalsze działania Rady. Jednak tematem przewodnim posiedzenia była walidacja i projekt rekomendacji, który został stworzony z ramienia naszej rady sektorowej. Podczas posiedzenia - Tomasz Radkiewicz, który był twórcą projektu rekomendacji szczegółowo omówił dokument. Następnie Przewodniczący Rady uruchomił procedurę głosowania nad przyjęciem dokumentu przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

Kolejnym tematem, który został poruszony podczas spotkania było:

Zaopiniowanie projektu rozporządzenia dotyczącego zakresu informacji o kwalifikacjach podyplomowych gromadzonych w ZSK.
Konsultacje polityki cyfrowej transformacji w obszarze edukacji.

Oba tematy zostały poruszone. Zaopiniowanie projektu o który została poproszona rada zostało przyjęte, żaden z obecnych na posiedzeniu Członków Rady nie zgłaszał sprzeciwu. Przygotowana wcześniej opinia została zaakceptowana i przekierowana do odpowiedniej agendy rządowej. Temat polityki cyfrowej transformacji w obszarze edukacji również został podjęty, jednak osoby uczestniczące w spotkaniu jednogłośnie zdecydowały, że Rada wystawi w powyższej sprawie swój komentarz.

Ze względu na brak kworum podczas posiedzenia głosowanie w sprawie przyjęcia Projektu Rekomendacji 1/2023 odbyło się w formie głosowania jawnego oraz poprzez głosowanie elektroniczne.

Obecnym Członkom Rady i gościom dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Anuluj
Newsletter
Skip to content