Standard SUZ


OPRACOWANIA PRZYGOTOWANE PRZEZ RADĘ

OPRACOWANIA

Standard Usług Zdalnego Uczenia się - SUZ
Standard Usług Zdalnego Uczenia się składa się z 14 elementów pogrupowanych w 3 częściach: odnoszących się do relacji z klientem, projektowania i realizacji usługi. Poszczególne elementy stanowią minimum wymagań, które stawiamy realizatorowi usługi. W sposób zamierzony Standard skupia się jedynie na wymaganiach specyficznych dla usług zdalnego uczenia się, a przez to może być traktowany jako uzupełnienie innych standardów odnoszących się do wszystkich usług rozwojowych lub standardów odnoszących się do zapewniania jakości usługi.
Zapoznaj się ze Standardem Usług Zdalnego Uczenia się - SUZ
Uchwała Rady ds. Sektora UR dotycząca SUZ
Zapisz się na Webinarium o SUZ, które odbędzie się 19.03.2021 r. o godz. 11:00


 
POWER (1)
 
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content