Branżowe „Know-How”

ARTYKUŁY

Branżowe "Know-How"

Specjalnie dla Was uruchamiamy nowy „cykl wydawniczy” - zbiór publikacji branżowych, w których regularnie będą się pojawiać interesujące informacje i spostrzeżenia na temat sektora. Monitorujemy trendy, badania, odkrycia naukowe, publikacje i wydarzenia dotyczące rozwoju rynku edukacji – w Polsce, UE i na całym świecie. Nasi eksperci przygotowują omówienia ciekawych opracowań z Polski i świata dotyczących spraw istotnych dla sektora, wybierając z nich najbardziej istotne informacje lub argumentując lekturę jeśli uznają, że warto żebyście je poznali w całości.

Materiały będą sukcesywnie udostępniane - 1/tydzień w formie krótkich tekstów. Seria będzie nosić tytuł Branżowe Know How. Zachęcamy do lektury oraz dzielenia się materiałami z innymi, na pewno każdy znajdzie nich coś interesującego dla siebie.
 • Artykuł: „Two, Four, or Eight Hours: How Long Training Should Be During Our New Normal”, Wanda Piῆa-Ramírez, Norma Dávila
  Ile powinno trwać idealne szkolenie? Czy w ogóle czas trwania warsztatu jest istotny, czy jest zmienną, którą należy brać pod uwagę? Przez wiele lat najpopularniejszy był pogląd, że najskuteczniejsze są szkolenia długie – dwudniowe lub dłuższe, gdyż pozwalają na zbudowanie procesu i wielowymiarowej sytuacji edukacyjnej. Tymczasem czas pandemii również ten element poddał pod wątpliwość. Ograniczenia organizacyjne, epidemiczne, czasowe zmusiły pracodawców do poszukiwania nowych rozwiązań, ale również pokazały, że krótsze formy doskonalenia mają pewne przewagi nad dłuższymi. Należy je tylko inaczej zaplanować oraz postawić przed nimi adekwatne cele. Więcej na ten temat – w artykule Two, Four, or Eight Hours: How Long Training Should Be During Our New Normal”
 • Artykuł: „Employee Training KPIs You Should Track for Learning Evaluation”, Designing Digitally
  Pandemia przebudowała w ciągu ostatnich dwóch lat strukturę wykorzystywanych form dydaktycznych na rynku szkoleniowym. Formy zdalne i e-learningowe chociaż obecne w edukacji są już od wielu lat to obecnie wykorzystuje się je zdecydowanie częściej. Planowanie w rozwoju pracowników form online stało się powszechne i przyniosło firmom wiele korzyści, jednak kluczowe staje się pytanie o skuteczność tej formy doskonalenia. W kolejnym artykule w naszym cyklu Branżowe Know How Employee Training KPIs You Should Track for Learning Evaluation autorzy prezentują KPI – czyli kluczowe wskaźniki efektywności służące do ewaluacji kursów e-learningowych. Są wśród nich: pomiary jak procent ukończenia kursu czy wyniki z testów pośrednich i końcowych, pomiar satysfakcji, procent uczestnictwa w kursie. Dzięki ich zastosowaniu można znacząco wpłynąć na jakość stosowanych szkoleń – wybrać najlepsze, najskuteczniejsze lub modyfikować użytkowane, tak, by dostosować je do potrzeb pracowników.
 • Lista 15 najlepszych szkoleń dla liderów biznesu według LinkedIn
  Zapraszamy do lektury streszczenia artykułu Johnnego Wood o najpopularniejszych w ostatnim czasie szkoleniach wg Linkedln. Już pierwsza pozycja Obecność kadry kierowniczej w rozmowach wideokonferencyjnych jest znacząca, bo pokazuje jakie nowe kompetencje są obecnie potrzebne liderom. Budowanie relacji, autorytetu i inspirowanie w warunkach pracy zdalnej wymaga innych umiejętności niż dotychczas. Lista może stać się inspiracją do zaplanowania własnego rozwoju i analizy własnych potrzeb edukacyjnych.
 • Artykuł: „eLearning Benefits and Tips from Industry Experts”, Designing Digitally
  Narzędzia zdalne i e-learning w okresie pandemii umożliwiły sprawne funkcjonowanie wielu firm. Koordynowanie pracy, komunikacja pomiędzy pracownikami i działami, etapy wdrożenia pracownika lub nowych produktów oparto o narzędzia cyfrowe. Wiele z nich zostanie z nami na zawsze, warto więc posłuchać ekspertów na jakie elementy w wykorzystaniu platform e-learningowych trzeba zwrócić uwagę, żeby były skuteczne i chętnie używane przez pracowników. W artykule eLearning Benefits and Tips from Industry Experts odnajdziemy wskazówki w jaki sposób nauka online może pomóc w rozwoju pracownika i firmy.
 • Raport „Effective Trainers. Traditional and Virtual Classroom Success”, ATD Reaserch, September 2020
  Zapraszamy do lektury podsumowania raportu ATD Reaserch Effective Trainers. Traditional and Virtual Classroom Success. Badanie, w którym respondentami byli menadżerowie dużych firm zatrudniających trenerów wewnętrznych, analizuje korelację między podejmowanymi działaniami szkoleniowymi i rozwojowymi a wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwa. Analizie poddano z jednej strony zatrudnienie i rozwój trenerów, z drugiej zaś – sposób organizacji pracy trenerów, wykorzystanie metod tradycyjnych i cyfrowych w edukacji pracowników.
 • Artykuł: „Division of Labor”, Kassy LaBorie
  Trudno uwierzyć, by był wśród edukatorów w ostatnim roku był ktoś, komu w trakcie szkoleń zdalnych nie zawiesił się Internet, platforma nie odmówiła posłuszeństwa (...) W rezultacie trzeba się było później zmierzyć z niezadowoleniem tych, którzy do szkolenia byli gotowi na czas...
 • Artykuł: „Upskilling and Reskilling for the future of work”, Declan Fox
  Podnoszenie umiejętności: budowanie zaufania w niepewnym świecie. Punktem wyjścia badania jest przekonanie, że transformacja cyfrowa i warunki biznesowe zmuszają każdego do ciągłego doskonalenia, a często też do przekwalifikowywania się...
 • „Three Key Steps Towards a Transformational Culture of Learning”, The edX Bisiness Team & Daniel Mark Adsit
  e-learningi nie zawsze spełniają oczekiwania, a uzyskiwanie dzięki nim efekty nie są satysfakcjonujące. Powody takiego stanu rzeczy oraz sposoby na rozwiązanie problemu wskazują autorzy artykułu "Three Key Steps Towards a Transformational Culture of Learning”
 • „5 steps to effective online presentations”, ATD
  Formy zdalne na stałe zadomowiły się już w polskiej rzeczywistości edukacyjnej. W pandemii, w czasie, gdy wiele ze szkoleń stacjonarnych było odwołanych i przesuwanych na czasy późniejsze i bezpieczniejsze, stały się formą utrzymania kontaktu z Klientami, elementem dostarczania treści edukacyjnych i budowania nowych schematów uczenia się. W dzisiejszym tekście będącym podsumowaniem wystąpienia na konferencji ATD „5 steps to effective online presentations”, znajdą Państwo wskazówki na temat przygotowania i realizacji webinarów – szczególnie potrzebne dla osób, które jeszcze w swej edukacyjnej działalności nie sięgnęły po ten środek komunikacji.
 • Kluczowe wnioski z konferencji ATD (2020)
  Pierwsza wirtualna konferencja Association for Talent Development – ATD to wiele informacji przydatnych do analizowania środowiska edukacji pozaformalnej. Wnikliwi badacze obserwują i opisują zmiany jakich doświadczamy, diagnozują zarysowujące się trendy. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych wniosków z Konferencji ATD, które podsumowują zmiany w skali makro (zmiana sposobu myślenia o edukacji, paradygmatu na którym opiera się LLL) i mikro (wypunktowanie nowych, bardziej dominujących ról, jakie obecnie przyjmuje edukator). Zapraszamy do lektury.
 • Artykuł: „Use a Microadaptive Learning Strategy to Enhance Group Coaching Effectiveness”, Dr Jiani Wu
  Z cyku Branżowe Know How zachęcamy do przyjrzenia się metodzie projektowania mikro-adaptacyjnego uczenia się umożliwiającego personalizację dowolnego szkolenia grupowego, a dzięki temu podniesienie efektywności warsztatu. W artykule „link” projektowanie mikroadaptacyjne zostało ujęte w czterech krokach. Pierwszy – analiza uczestników pozwala poznać ich motywację, poziom wiedzy oraz preferencje co do sposobu uczenia się. Drugi – to planowanie hierarchii mikro-zadań i celów mikroelerningu. Trzeci – wykorzystanie mechanizmu gier społecznościowych, które pokazują w jaki sposób można skutecznie budować zaangażowanie w uczenie się. Czwarty – feedbeck w postaci mini quizów, dzięki czemu w przystępny, natychmiastowy i angażujący sposób zostaje udzielona informacja zwrotna.
 • ATD Virtual Conference – pierwsza wirtualna konferencja Association for Talent Development
  Doświadczenia ostatniego roku skłaniają do wniosku, że o pandemii i lockdownach szybko nie zapomnimy. Co wydarzyło się w kolejnych miesiącach w branży edukacyjnej, podejściu do uczenia się, projektowania procesów rozwojowych - o tym w podsumowaniu Konferencji ATD Virtual Conference

POWER (1)
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content