Slajder nawigacja

XIV Posiedzenie Plenarne Rady

Wstecz
Webinar – Zarządzanie jakością usług rozwojowych – zbiór dobrych praktyk i doświadczeń.
7 stycznia, 2024
Dalej
Webinar – Dostępność w nauczaniu i uczeniu się.
21 stycznia, 2024

XIV Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych


Za nami XIV Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, które odbyło się 19 grudnia 2023 r. w formie zdalnej na platformie Click Meeting. Wydarzeniem poprzedzającym posiedzenie rady był Webinar - Czym jest dostępność w usłudze rozwojowej ?.

📌 Podczas posiedzenia rady omówione zostały następujące kwestie: .
☑️ Rekomendacja Rady dotycząca dostępności.
☑️Dyskusja o wdrożeniu dostępności w usługach rozwojowych. Czego potrzebujemy aby jako branża stosować dostępność i przeciwdziałanie wykluczeniu, w tym jaka jest rola edukatorów w promocji dostępności.
☑️Przyszłość Rad Sektorowych – plany PARP

W posiedzeniu rady udział brali Członkowie Rady oraz przedstawiciele z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tematem przewodnim posiedzenia była dostępność oraz projekt rekomendacji, który został stworzony przez członków grupy roboczej ds. dostępności działającej przy radzie sektorowej. Podczas posiedzenia - Piotr Piasecki, szczegółowo omówił dokument. Kolejno uczestnicy posiedzenia rady brali udział w dyskusji odnosząc się do dokumentu. Temat dostępności jest bardzo ważny, należałoby do niego wrócić w odrębnej dyskusji – podsumował Piotr Piasecki. Projekt dokumentu dotyczący dostępności zostanie dopracowany i przedstawiony w ostatecznej formie na kolejnym posiedzeniu rady.

Przyszłość Rad Sektorowych – plany PARP. Ze względu na bardzo małą liczbę członków rady obecnych podczas posiedzenia, dyskusję dotyczącą przyszłości Rad Sektorowych przełożono na kolejne XV posiedzenie rady, które odbędzie się 23.01.2024 roku.

Ze względu na brak kworum podczas posiedzenia głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIII Posiedzenia Rady odbyło się obiegowo.

Obecnym Członkom Rady i gościom dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Anuluj
Newsletter
Skip to content