IX Posiedzenie Plenarne Rady

Webinar: Kompetencje Edukatora – głos w dyskusji
4 kwietnia, 2022
Informacja dla podmiotów sektora usług rozwojowych
14 kwietnia, 2022

IX Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych


Za nami IX Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.
Porządek Posiedzenia

Otwarcie IX Posiedzenia Rady
1. Otwarcie posiedzenia

Część I – Sprawy organizacyjne Rady
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z VIII Posiedzenia Rady z dnia 16.02.2022r.

Część II – Badania w sektorze usług rozwojowych
4. Prezentacja wyników SBKL przez przedstawicieli PARP
5. Dyskusja nad wynikami badania
6. Przedstawienie wyników badań monitoring rejestrów
7. Podsumowanie SBKL - przyjęcie opinii i rekomendacji Rady w sprawie SBKL

Część III – Prezentacja i omówienie planów badawczych Rady
8. Prezentacja i omówienie planów badawczych Rady – Profesor Barbara Worek, Przewodniczący Piotr Piasecki
9. Dyskusja nad celami i zakresem badań - podsumowanie wniosków

Część IV – Badanie potrzeb rozwojowych trenerów/edukatorów i wstępna rekomendacja Grupy Roboczej ,,Diagnozowanie potrzeb kompetencyjnych sektora’’
10. Prezentacja wyniku sondaży przedstawicieli szkół trenerskich – Tomasz Radkiewicz
11. Dyskusja nad wstępną rekomendacją Grupy
12. Kolejne kroki

Część V – Pomoc dla migrantów z Ukrainy
13. Możliwości wsparcia EFS i EFRR migrantów z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w wyniku działań wojennych.

Część VI - Wolne wnioski i dyskusje
14. Zakończenie Posiedzenia

Protokół z posiedzenia.
Obecnym Członkom Rady i gościom dziękujemy za udział i zaangażowanie.
Newsletter
Skip to content