IX Posiedzenie Plenarne Rady

Webinar: Kreowanie sytuacji edukacyjnej – czy czeka nas nowy paradygmat w edukacji ?
4 kwietnia, 2022
Informacja dla podmiotów sektora usług rozwojowych
14 kwietnia, 2022

IX Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych


Podczas IX Posiedzenia zespół PARP przedstawił wyniki badań BBKL odnoszące się do kierunków rozwoju sektora oraz związanych z nim potrzeb kompetencyjnych i kwalifikacyjnych. W dyskusji zwrócono uwagę na to, że wyniki BBKL potwierdzają informacje, jakie są wskazywane w innych badaniach, zwłaszcza dotyczących wyzwań kompetencyjnych przyszłości. Podczas dyskusji zaproponowano też pożądane z punktu widzenia sektora i Rady zmiany w kolejnej edycji BBKL – włączenie do badań przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełniejsze uwzględnienie szerszego spojrzenia na rynek, uwzględnienie ocen eksperckich przy szacowaniu ważności kompetencji dla danego stanowiska.

Podczas Posiedzenia poruszony został również temat możliwości wsparcia EFS i EFRR migrantów z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w wyniku działań wojennych. Wszyscy, którzy byli obecni na spotkaniu z zaangażowaniem włączyli się do dyskusji w powyższej kwestii.

Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu z VIII Posiedzenia Rady obyło się podczas Posiedzenia, jednak ze względu na brak kworum dalsza część głosowania odbędzie się w trybie obiegowym.

Protokół z posiedzenia.
Obecnym Członkom Rady i gościom dziękujemy za udział i zaangażowanie.
Newsletter
Skip to content