VIII Posiedzenie Plenarne Rady

ZSK – cykl spotkań informacyjnych IBE
28 lutego, 2022
Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji – raport
1 marca, 2022

VIII Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych


Za nami VIII Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, które odbyło się 16 lutego 2022 r. w formie zdalnej.

Podstawą debaty był przygotowany przez grupę roboczą „Legislacja i ZSK” raport „Zintegrowany System Kwalifikacji – stan na koniec 2021 r. Kwalifikacje rynkowe w Systemie, ze szczególnym uwzględnieniem statusu kwalifikacji istotnych dla sektora usług rozwojowych”.

Rada podzieliła główne tezy i oceny zawarte w Raporcie. Szczególną troskę budzi niski priorytet ZSK i jego niespójność systemowa z innymi regulacjami i rozwiązaniami funkcjonującymi w obszarze edukacji i rynku pracy. W konsekwencji ZSK nie rozwija się zgodnie z założeniami i celami które legły u podstaw jego tworzenia.

Dla sektora usług rozwojowych ZSK ma kluczowe i wieloaspektowe znaczenie. Podmioty i eksperci sektora wnieśli ogromny wkład i zaangażowanie w tworzenie Systemu, a dziś muszą sobie odpowiedzieć, tak jak i sama Rada, na pytanie, jak wobec postawionej diagnozy zdefiniować skalę i zakres uzasadnionego i celowego zaangażowania w proces dalszego wdrażania ZSK, w szczególności możliwy i realny wpływ na jakość procesu włączania do ZSK nowych kwalifikacji i jakość samych kwalifikacji. Szczególne znaczenie mają tutaj ograniczone zasoby i możliwości jakie wynikają z ram projektu na podstawie którego Rada funkcjonuje.

Rada uznała za trafne skonkretyzowane rekomendacje zawarte w Raporcie i uznała za celowe ich realizacje. Jednocześnie te kwestie, które w rekomendacjach mają charakter otwartych pytań problemowych, wymagają pogłębienia i odpowiedzi w toku dalszych prac Rady.

Rada zapoznała się z informacjami kierowników grup roboczych na temat działalności grup i realizacji przez nie planów działalności od ich powołania. Plany są realizowane zadowalająco, ale doświadczenia minionych miesięcy wskazują na potrzebę korekt.

Obecnym Członkom Rady i gościom dziękujemy za udział i zaangażowanie.
Newsletter
Skip to content