Raporty i analizy


BAZA WIEDZY

RAPORTY I ANALIZY PRZYGOTOWANE PRZEZ RADĘ

Monitoring podmiotów funkcjonujących w Sektorze Usług Rozwojowych


Zapraszamy do lektury Raportów z monitoringu podmiotów funkcjonujących w sektorze Usług Rozwojowych realizowanych przez Centrum Analiz Kasandra na zlecenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.

Realizowane od października 2020 roku badania wskazują, że rynek usług rozwojowych dynamicznie i silnie reaguje na zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Od stycznia do września 2021 roku obserwować mogliśmy systematyczne zmniejszanie się liczby firm w branży ze wszystkich niemal segmentów (z wyłączeniem podmiotów zajmujących się sportem i rekreacją). We wrześniu 2021 r. nastąpiło odwrócenie trendu: w niemal wszystkich podsektorach (z wyłączeniem szkół nauki jazdy) liczba aktywnych podmiotów zaczęła dynamicznie wzrastać aż do grudnia 2021 r. kiedy to znów nastąpiły znaczące spadki.
Występujące zmiany wskazują wyraźnie na silne oddziaływanie na rynek takich czynników jak obostrzenia związane z pandemią COVID-19 czy wprowadzane regulacje prawne (Polski Ład).

,,Podsumowanie analizy trendów '' : Link do dokumentu

Raport miesięczny : marzec 2022
Raport miesięczny : luty 2022
Raport miesięczny : styczeń 2022
Raport miesięczny : grudzień 2021
Raport miesięczny : listopad 2021
Raport miesięczny : październik 2021

Raport Badanie potrzeb firm i pracowników Sektora Usług Rozwojowych - raport zbiorczy V.2020 -do pobrania w wersji pdf

Raport Badanie potrzeb firm i pracowników Sektora Usług Rozwojowych - kompetencje V.2020 -do pobrania w wersji pdf

Raport Badanie potrzeb firm i pracowników Sektora Usług Rozwojowych - sprzęt V.2020 -do pobrania w wersji pdf

Raport Badanie potrzeb firm i pracowników Sektora Usług Rozwojowych - oprogramowanie V.2020 -do pobrania w wersji pdf

Raport z monitoringu podmiotów funkcjonujących w sektorze usług rozwojowych za okres 09-10.2020 r. -link do raportu

BAZA WIEDZY

RAPORTY I ANALIZY Z ZEWNĄTRZ

Alternatywne formy pracy - do pobrania w wersji pdf

Analiza sposobów uczenia się dorosłych - do pobrania w wersji pdf

Metody i sposoby monitorowania i zapotrzebowania na kwalifikacje - do pobrania w wersji pdf

Raport Rynek pracy XII.2019 - do pobrania w wersji pdf

Raport Rynek pracy II.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport Rynek pracy III.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport Rynek pracy, edukacja, kompetencje V.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport Identyfikacja instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych VI.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Rynek pracy, edukacja, kompetencje" VI.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Rynek pracy, edukacja, kompetencje" VII.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Rynek pracy, edukacja, kompetencje" VIII.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Praktyczna nauka zawodu" - do pobrania w wersji pdf

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne - raport infobrokeringowy - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Rynek pracy, edukacja, kompetencje" IX.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Raport branżowy - sektor komunikacji marketingowej" IX.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań" IX.2023 - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań" X.2023 - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań" XI.2023 - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań" XII.2023 - do pobrania w wersji pdf


 
POWER (1)
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content