Raporty i analizy


BAZA WIEDZY

RAPORTY I ANALIZY PRZYGOTOWANE PRZEZ RADĘ

Raport Badanie potrzeb firm i pracowników Sektora Usług Rozwojowych - raport zbiorczy V.2020 -do pobrania w wersji pdf

Raport Badanie potrzeb firm i pracowników Sektora Usług Rozwojowych - kompetencje V.2020 -do pobrania w wersji pdf

Raport Badanie potrzeb firm i pracowników Sektora Usług Rozwojowych - sprzęt V.2020 -do pobrania w wersji pdf

Raport Badanie potrzeb firm i pracowników Sektora Usług Rozwojowych - oprogramowanie V.2020 -do pobrania w wersji pdf

Raport z monitoringu podmiotów funkcjonujących w sektorze usług rozwojowych za okres 09-10.2020 r. -link do raportu

BAZA WIEDZY

RAPORTY I ANALIZY Z ZEWNĄTRZ

Alternatywne formy pracy - do pobrania w wersji pdf

Analiza sposobów uczenia się dorosłych - do pobrania w wersji pdf

Metody i sposoby monitorowania i zapotrzebowania na kwalifikacje - do pobrania w wersji pdf

Raport Rynek pracy XII.2019 - do pobrania w wersji pdf

Raport Rynek pracy II.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport Rynek pracy III.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport Rynek pracy, edukacja, kompetencje V.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport Identyfikacja instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych VI.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Rynek pracy, edukacja, kompetencje" VI.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Rynek pracy, edukacja, kompetencje" VII.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Rynek pracy, edukacja, kompetencje" VIII.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Praktyczna nauka zawodu" - do pobrania w wersji pdf

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne - raport infobrokeringowy - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Rynek pracy, edukacja, kompetencje" IX.2020 - do pobrania w wersji pdf

Raport PARP "Raport branżowy - sektor komunikacji marketingowej" IX.2020 - do pobrania w wersji pdf


 
POWER (1)
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content