Członkowie Rady

Członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych:

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko Podmiot reprezentowany
1.Witold Wiśniewski Prezes Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego; Prezes Zarządu Grupy IMAGE sp. z o.o Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym
2.mgr Rafał Górecki Pełnomocnik Prezesa Zarządu Związku ZDZ, Prezes Zarządu Krajowego Centrum Akredytacji Związek ZDZ
i Krajowe Centrum Akredytacji
3.Bartosz BerendtPrezes Zarządu Izba Coachingu
4Marek SzopaPrezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Trenerów Biznesu
5 Daria Sowińska-Milewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej STOP Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
6Krzysztof BrocławikPrezes Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
7Norbert Pruszanowski Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji Związek Rzemiosła Polskiego
8 Piotr Piasecki Prezes Zarządu/Animator i Przewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych Polska Izba Firm Szkoleniowych
9 Anna WęglickaGłówna Specjalistka Zespołu ds. Badań i AnalizWojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
10Grzegorz CygonikCzłonek Rady nadzorczejPolska Unia Edukacyjna
11Adam TatarowskiPrezesOgólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”
12 Iwona Sołtysińska Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, Konsultant Organizacji, Trener, Coach, Facylitator Wszechnica UJ
13Mariola Szymańska
Koszyc
Wiceprezes Zarządu FundacjiWarszawski Instytut Bankowości
14Rafał KosińskiPrezes Zarządu Akademii Praktycznych Umiejętności
Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Właścicieli i Instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców MOST
w Skierniewicach
15Marcin KowalskiPrezes Zarządu Human Partner Sp. z o.o.Stowarzyszenie Klaster ITCorner
16dr hab. Barbara WorekAdiunkt, ekspert Uniwersytetu JagiellońskiegoUniwersytet Jagielloński, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
17Bożena ZiemniewiczWiceprezes ZarząduŁódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
18dr hab. Anna SerafińskaProrektor ds. Rozwoju Kadry NaukowejAkademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Newsletter
Skip to content