Slajder nawigacja

Dołącz do Rady

O RADZIE

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

SZANOWNI PAŃSTWO

RADA DS. KOMPETENCJI SEKTORA USŁUG ROZWOJOWYCH


Zadaniem Sektorowej Rady jest działalność na rzecz sektora usług rozwojowych i identyfikowanie potrzeb kwalifikacji zawodowych sektora przy współudziale przedsiębiorców. Powołanie Sektorowej Rady pozwoli na systematyczne i metodyczne poznawanie tego dynamicznego sektora i reagowanie na zmiany w nim zachodzące w zakresie zapotrzebowania na kompetencje zawodowe.
Powołanie SR stwarza ogromna szansę na pogłębienie integracji sektora działającego w bardzo zróżnicowanych formach i obszarach, wokół wspólnych standardów jakości usługi rozwojowej i standardów kompetencyjnych pracujących w sektorze.


WIĘCEJ

DOŁĄCZ DO RADY

Jak dołączyć?
Członkostwo w Radzie jest otwarte dla podmiotów działających w branży usług rozwojowych. Zapraszamy wszystkich, którzy spełniają poniższe kryteria i przyślą deklarację oraz krótką notkę biograficzną (wg własnego wzoru).DEKLARACJA WSPÓŁPRACY KANDYDATA DEKLARACJA WSPÓŁPRACY PODMIOTU KLAUZULA RODO

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

Dlaczego warto zostać Członkiem Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych


• Dołączasz do oficjalnej reprezentacji branży usług rozwojowych na arenie gospodarczej. Głos Rady jest uznawany w rozmowach z pozostałymi interesariuszami rynku.
• Masz wpływ na kształcenie kadr na potrzeby sektora usług rozwojowych, a tym samym przyczyniasz się do rozwoju całej branży usług rozwojowych i rynku edukacji.
• Bierzesz udział w przygotowaniu systemu kształcenia pracowników, których sam chciałbyś zatrudnić.
• Masz dostęp do szerokiego grona ekspertów i reprezentantów kluczowych dla branży instytucji.

Chcesz włączyć się w prace Rady?
Skontaktuj się z radasektorowa@pifs.org.pl


KONTAKT

RADA DS. KOMPETENCJI SEKTORA USŁUG ROZWOJOWYCH

JAKICH PODMIOTÓW SZUKAMY NA CZŁONKÓW RADY?

CZŁONKOSTWO DLA PODMIOTÓW BRANŻY USŁUG ROZWOJOWYCH

Otwarte dla podmiotów działających w branży usług rozwojowych, które podpiszą deklarację współpracy

CZŁONKOSTWO DLA ORGANIZACJI PRACODAWCÓW I BRANŻOWYCH

Działają min. 3 lata na rynku i podpiszą deklarację chęci udziału w pracach Rady

CZŁONKOSTWO DLA INSTYTUCJI EDUKACJI FORMALNEJ I POZAFORMALNEJ

Prowadzą działalność minimum 5 lat, podpiszą deklarację chęci udziału w pracach Rady

CZŁONKOSTWO DLA ORGANIZACJI PRACOWNIKÓW (ZWIĄZKI ZAWODOWE) I SPOŁECZNE

Prowadzą działalność minimum 5 lat, podpiszą deklarację chęci udziału w pracach Rady

CZŁONKOSTWO DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ PEŁNIĄCE FUNKCJE REGULATORA LUB NAZDORU

Podpiszą deklarację chęci udziału w pracach Rady

CZŁONKOSTWO DLA PODMIOTÓW BRANŻY USŁUG ROZWOJOWYCH

PKD: 85.59, Funkcjonowanie na rynku min. 3 lata, doświadczenie współpracy z edukacją formalną

Doświadczenie współpracy z edukacją formalną, np.: tworzenie i realizacja programów edukacyjnych, prowadzenie zajęć dla studentów, realizacja staży i praktyk, współpraca z Akademickimi Biurami Karier, udział w badaniach.
CZŁONKOSTWO DLA ORGANIZACJI PRACODAWCÓW I BRANŻOWYCH

Posiadają doświadczenie w zakresie edukacji, CSR, badań, promocji, legislacji lub rynku pracy

CZŁONKOSTWO DLA INSTYTUCJI EDUKACJI FORMALNEJ I POZAFORMALNEJ

Prowadzą kształcenie na kierunkach związanych z komunikacją i posiadają doświadczenie we współpracy z przedstawicielami sektora

CZŁONKOSTWO DLA ORGANIZACJI PRACOWNIKÓW (ZWIĄZKI ZAWODOWE) I SPOŁECZNE

Posiadają doświadczenie w działalności na rzecz komunikacji w zakresie edukacji, CSR, badań, promocji, legislacji lub rynku pracy.

Chcesz włączyć się w prace Rady?
Skontaktuj się z radasektorowa@pifs.org.pl


 
 
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Anuluj
Newsletter
Skip to content