Rekomendacje Rady


REKOMENDACJE RADY

REKOMENDACJE UCHWALONE PRZEZ RADĘ

REKOMENDACJA NR 1/2024 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych wydana uchwałą Rady nr 2 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Rekomendacji dotyczącej dostępności .

REKOMENDACJA NR 1/2023 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych wydana uchwałą Rady nr 2 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rekomendacji dotyczącej walidacji.

REKOMENDACJA NR 4/2022 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych wydana uchwałą Rady nr 1 z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Rekomendacji.
ZAŁĄCZNIK DO REKOMENDACJI 4/2022

REKOMENDACJA NR 3/2022 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych wydana uchwałą Rady nr 2 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji dla kwalifikacji ,,Kreowanie sytuacji edukacyjnej" .

REKOMENDACJA NR 2/2022 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych wydana uchwałą Rady nr 2 z dnia 5 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia szczegółowej rekomendacji dedykowanej specjalistom (edukatorom) pracującym w sektorze usług rozwojowych

REKOMENDACJA NR 1/2022 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych wydana uchwałą Rady nr 3 z dnia 5 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia propozycji działania w reakcji na napływ do polski fali imigrantów z Ukrainy.

REKOMENDACJA NR 1/2021 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych wydana uchwałą Rady nr 1 z dnia 11 stycznia 2021 r.
Kosztorys Rekomendacji nr 1/2021

REKOMENDACJA NADZWYCZAJNA Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych wydana uchwałą Rady nr 1 z dnia 07.08 2020 r.
Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 w ramach działania 2.21 PO WER
Kosztorys Rekomendacji Nadzwyczajnej

REKOMENDACJA NR 1/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych wydana uchwałą Rady nr 5 z dnia 17 czerwca 2020 r.
Kosztorys Rekomendacji nr 1/2020

PROJEKTY REKOMENDACJJ RADY

REKOMENDACJE RADY

PROJEKT REKOMENDACJI NR 1/2022 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych 
POWER (1)
 
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content