Rekomendacje Rady


REKOMENDACJE RADY

REKOMENDACJE UCHWALONE PRZEZ RADĘ

REKOMENDACJA NR 1/2021 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych wydana uchwałą Rady nr 1 z dnia 11 stycznia 2021 r.
Kosztorys Rekomendacji nr 1/2021

REKOMENDACJA NADZWYCZAJNA Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych wydana uchwałą Rady nr 1 z dnia 07.08 2020 r.
Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 w ramach działania 2.21 PO WER
Kosztorys Rekomendacji Nadzwyczajnej

REKOMENDACJA NR 1/2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Usług Rozwojowych wydana uchwałą Rady nr 5 z dnia 17 czerwca 2020 r.
Kosztorys Rekomendacji nr 1/2020


 
POWER (1)
 
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content