XII Posiedzenie Plenarne Rady

Porozumienie Edukatorzy dla Edukatorów
7 października, 2022
Rekomendacja Rady 3/2022
12 października, 2022

XII Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych


Za nami XII Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, które odbyło się 31 sierpnia 2022 r. w formie zdalnej na platformie Click Meeting. Wydarzenie było wyjątkowe ze względu na otwarty charakter spotkania oraz możliwość przystąpienia do porozumienia „Edukatorzy dla Edukatorów”.

Wydarzenie podzielone było na dwie części. W pierwszej odbyło się spotkanie otwarte wspólne dla członków Rady i instytucji zajmujących się wspieraniem rozwoju profesjonalnego kadr Sektora Usług Rozwojowych. Podczas tej części Przewodniczący Rady Pan Piotr Piasecki przedstawił oraz podsumował aktualny stan rekomendacji Rady dla sektora usług rozwojowych. Przedstawił plan kolejnych rekomendacji i to w jakim kierunku powinny one zmierzać. Zachęcał do zaangażowania szerszych środowisk branżowych w tworzenie i wdrażanie tych rekomendacji. Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili wolę współpracy w obszarze rozwoju profesjonalnego kadr Sektora. Przewodniczący Rady zadeklarował kolejne działania w ramach podpisanego porozumienia oraz zachęcał do inicjatyw oddolnych np. poprzez wzajemne angażowanie się podmiotów sektora w ramach realizowanych przez siebie wydarzeń i inicjatyw.

W drugiej części spotkania udział brali Członkowie Rady, którzy omawiali dalsze działania Rady po zakończeniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ważnym celem spotkania w drugiej części było omówienie dalszych działań prowadzonych przez Radę, która funkcjonować będzie nadal, w mniejszej bądź większej aktywności. Do 31 sierpnia 2023 roku musi ona wygenerować cztery dodatkowe rekomendacje oraz prowadzić sekretariat . Członkowie, którzy uczestniczyli w spotkaniu jednogłośnie wyrazili chęć prowadzenia dalszych działań aby sektor mógł się rozwijać.

Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu z XI oraz XII Posiedzenia Rady odbyło się zdalnie w formie elektronicznej.

Obecnym Członkom Rady i gościom dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Newsletter
Skip to content