Newsletter

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych (PIFS) z siedzibą przy ul. Londyńskiej 19/1 w Warszawie. Dane przetwarzane są w celu wysyłki newslettera PIFS. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zobacz także Klauzulę Informacyjną.


Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Newsletter
Skip to content