Metodyka i technologia w edukacjiGRUPY ROBOCZE

Metodyka i technologia w edukacji


Zadania stojące przed Grupą Roboczą:

• analiza trendów wpływających na zmiany w sektorze

• animowanie i kierunkowanie rozwoju kompetencji sektora poprzez rozwój platformy wymiany i transferu wiedzy w zakresie technologii wsparcia uczenia się

• pozyskiwanie i transferowanie do Rady i sektora wiedzy/know-how

• wspieranie wymiany informacji i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, uczelniami, instytutami badawczymi i naukowcami, sferą rządową i NGO w obszarze metodyki i technologii w edukacji, w celu budowania nowoczesnego sektora wsparcia uczenia się przez całe życie

• identyfikacja potrzeb tworzenia kwalifikacji i inspirowanie do opracowania kwalifikacji i ich zgłaszania do ZSK

Koordynator: Piotr Pasecki
Przewodniczący Rady, ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener, członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej i Rady Interesariuszy, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
POWER (1)
 
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
 
Newsletter
Skip to content