Legislacja i ZSKGRUPY ROBOCZE

Legislacja i ZSK


Zadania stojące przed Grupą Roboczą:

• opiniowanie i rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w zakresie dotyczącym sektora edukacji

• uczestnictwo w procesie konsultacji ze środowiskiem wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK

• współpraca/partnerstwa z liderami opinii zajmującymi się legislacją w obszarach istotnych dla sektora

• identyfikacja potrzeb aktualizacji sektorowej ramy kwalifikacji

• monitorowanie zmian prawa w aspektach istotnych dla kompetencji kadr sektora

Koordynator: Andrzej Lech
Ekspert ds. ZSK i prawnych aspektów dotyczących funkcjonowania podmiotów Sektora Usług Rozwojowych, wieloletni Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

Rekomendacje grupy Legislacja i ZSK

POWER (1)
 
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
 
Newsletter
Skip to content