Członkowie Rady

Członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych:

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko Podmiot reprezentowany
1.mgr inż. Witold Wiśniewski Prezes Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego; Prezes Zarządu Grupy IMAGE sp. z o.o Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym
2.mgr Rafał Górecki Pełnomocnik Prezesa Zarządu Związku ZDZ, Prezes Zarządu Krajowego Centrum Akredytacji Związek ZDZ
i Krajowe Centrum Akredytacji
3.Bartosz Berendt Prezes Zarządu Izba Coachingu
4Marek Szopa Prezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Trenerów Biznesu
5 Daria Sowińska-Milewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej STOP Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
6 Jakub Gontarek Ekspert współpracujący z Polską Unią Edukacyjną Polska Unia Edukacyjna
7Krzysztof Brocławik Prezes Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
8dr hab., prof. APS Stefan Paruch Dyrektor INSTYTUTU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
9Norbert Pruszanowski Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji Związek Rzemiosła Polskiego
10 Piotr Piasecki Prezes Zarządu/Animator i Przewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych Polska Izba Firm Szkoleniowych
11Tomasz Sieradz Dyrektor WUP w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
12 Iwona Sołtysińska Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, Konsultant Organizacji, Trener, Coach, Facylitator Wszechnica UJ
13Mariola Szymańska
Koszyc
Wiceprezes Zarządu FundacjiWarszawski Instytut Bankowości
14Rafał KosińskiPrezes Zarządu Akademii Praktycznych Umiejętności
Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Właścicieli i Instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców MOST
w Skierniewicach
Newsletter
Skip to content