Członkowie Rady

Członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych:

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko Podmiot reprezentowany
1.Witold Wiśniewski Prezes Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego; Prezes Zarządu Grupy IMAGE sp. z o.o Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym
2.mgr Rafał Górecki Pełnomocnik Prezesa Zarządu Związku ZDZ, Prezes Zarządu Krajowego Centrum Akredytacji Związek ZDZ
i Krajowe Centrum Akredytacji
3.Bartosz BerendtPrezes Zarządu Izba Coachingu
4Marek SzopaPrezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Trenerów Biznesu
5 Daria Sowińska-Milewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej STOP Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
6 Jakub Gontarek Ekspert współpracujący z Polską Unią Edukacyjną Polska Unia Edukacyjna
7Krzysztof BrocławikPrezes Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK
8dr hab., prof. APS Stefan Paruch Dyrektor INSTYTUTU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
9Norbert Pruszanowski Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji Związek Rzemiosła Polskiego
10 Piotr Piasecki Prezes Zarządu/Animator i Przewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych Polska Izba Firm Szkoleniowych
11Tomasz Sieradz Dyrektor WUP w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
12 Iwona Sołtysińska Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, Konsultant Organizacji, Trener, Coach, Facylitator Wszechnica UJ
13Mariola Szymańska
Koszyc
Wiceprezes Zarządu FundacjiWarszawski Instytut Bankowości
14Rafał KosińskiPrezes Zarządu Akademii Praktycznych Umiejętności
Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Właścicieli i Instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców MOST
w Skierniewicach
15Marcin KowalskiPrezes Zarządu Human Partner Sp. z o.o.Stowarzyszenie Klaster ITCorner
16dr hab. Barbara WorekAdiunkt, ekspert Uniwersytetu JagiellońskiegoUniwersytet Jagielloński, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
17Bożena ZiemniewiczWiceprezes ZarząduŁódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Newsletter
Skip to content