Debunk the Pseudoscience in Training Content. Abigail Cooke
29 września, 2022
The Dawn of Metaverse Learning. Anders Gronstedt
30 września, 2022

"DEI Dialogues Eclipse Lectures. Maria Morukian "

DEI Dialogues Eclipse Lectures. Maria Morukian

DEI to wartości, którymi kierują się odpowiedzialne organizacje – różnorodność, równość, włączenie. Wdrożenie ich w środowisko pracy nie jest jednak łatwe. O tym jakie niesie za sobą trudności, oraz, że warto wybrać formę „dialogów” w takich warsztatach opowiada artykuł Marii Morukian. Artykuł zawiera wskazówki dotyczące sposobów pracy podczas zajęć DEI (diversity, equity and inclusion). Nawet dla doświadczonych profesjonalistów szkolenie DEI może być ogromnym wyzwaniem. Szkolenie DEI przyniesie największe prawdopodobieństwo zmiany postawy i zachowania uczestników kiedy uwzględni się dwa kluczowe, zbadane naukowo elementy: przyjmowanie perspektywy i wyznaczanie celów. Przyjmowanie perspektywy ma miejsce wtedy, kiedy ludzie dzielą się swoimi historiami i słuchają historii innych osób, dowiadują się więcej o perspektywach swoich współpracowników i jednocześnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Daje im to wgląd w to, w co wierzą i dlaczego zachowują się tak a nie inaczej. Dialogi – dyskusje wokół DEI umożliwiają ludziom odkrywanie indywidualnych tożsamości, uprzedzeń i bolączek. Dowiadując się o doświadczeniach innych uczestnicy stają się bardziej chętni do szukania wspólnej płaszczyzny i odrzucania narracji, która przedstawia ludzi jako „innych”. Dzieląc się swoimi perspektywami, uczestnicy chętniej angażują się w ustalanie celów, odkrywają i angażują się w działania promujące zdrowe miejsce pracy dla wszystkich.

Stworzenie przestrzeni dla otwartego, uczciwego, skoncentrowanego na człowieku dialogu w porównaniu z przeintelektualizowanymi i skoncentrowanymi na teoriach spotkaniami, daje znacznie więcej pozytywnych rezultatów w zakresie zmiany behawioralnej i kulturowej.

Ułatwienie dialogów DEI wymaga unikalnego zestawu praktyk, które mogą być przydatne dla facylitatora. Oto niektóre z nich:

Pielęgnuj ciekawość
Dialog wymaga od wszystkich uczestników otwartego nastawienia i założenia, że będą uczyć się od innych. Kiedy ludzie mają otwarty, ciekawy sposób myślenia są bardziej otwarci na idee i przekonania, które mogą kwestionować ich wartości lub pomóc im odkrywać ich własne słabości. Facylitator może zadawać pytania, które zachęcają uczestników do szczerego podzielenia się swoimi perspektywami. Może skupić się na słuchaniu kontekstowym, które pozwala usłyszeć elementy, które kryją się za słowami.
Może skupiać się na wyłapywaniu zmian w zachowaniach pozawerbalnych.

Buduj społeczność
Dialogi DEI powinny sprzyjać poczuciu wspólnoty, w której uczestnicy mogą wspólnie pracować nad wspólnym celem, dzieląc się i oceniając nawzajem swoje indywidualne doświadczenia i potrzeby oraz wspólnie określając drogę do przodu.

Facylitator może zachęcać uczestników do przyjmowania perspektywy innych osób i uznania tego, że każda osoba patrzy na daną sytuację przez swoje indywidualne filtry. Facylitator może wychwytywać stereotypy, uprzedzenia i empatycznie pomagać uczestnikom w ich zakwestionowaniu.

Potwierdź złożoność perspektyw
Ludzie często mają szeroki zakres wiedzy i wyobrażeń na temat DEI. Mają na to wpływ niezliczone czynniki kulturowe, globalne, polityczne i organizacyjne. Z tych powodów dialogi DEI mogą być wyczerpujące a Facylitatorzy i uczestnicy mogą odczuwać presję, aby być perfekcyjnym, aby wszystko było dobrze. Jednak ważne jest, aby wspólnie pochylić się nad sytuacją, porzucić z góry przyjęte wyobrażenia o tym, jak powinien wyglądać sukces spotkania i pozwolić członkom grupy na podjęcie rozmowy w obszarze, który uważają za ważny.

Załóż pozytywne intencje.
W tym celu warto budować ogólne przekonanie, że ludzie starają się być ok i starają się postępować właściwie. Facylitator może zachęcić uczestników do nastawienia typu „tak i”, które dobrze pomaga w dialogu, nawet jeśli uczestnicy się ze sobą nie zgadzają.

Kontroluj temperaturę emocjonalną
Dialogi DEI zachęcają do szczerej, otwartej dyskusji na kontrowersyjne tematy. Facyliotator może zachęcać uczestników do dysonansu i pozostawania poza strefą komfortu. Może zachęcać ludzi do tego, aby tworzyli przestrzeń do dzielenia się emocjami bez strachu przed osądzaniem lub ośmieszeniem. Kontrola temperatury emocji jest potrzebna, aby emocje nie przewyższyły zdolności grupy do dialogu.

Włącz dobre kontrowersje.
W dialogu DEI akceptujemy dyskomfort i zachęcamy uczestników do pozostania w nim, aby przekraczać granice.

Zbuduj konstruktywne doświadczenie
Dialog DEI nie ma na celu tworzenia wymuszonego porozumienia, powinien sprzyjać poczuciu nadziei, zachęcać do odpowiedzialności i określać pożądane wyniki na przyszłość. Facylitator może zarządzać czasem i tempem dialogu, aby pozostawić ludziom wystarczająco dużo miejsca do refleksji i dzielenia się oraz do zaplanowania potrzebnych zmian behawioralnych i systemowych.

Szanuj milczenie.
Cisza dodaje wagi temu, co ktoś właśnie powiedział lub udostępnił grupie. Daje to ludziom czas na refleksję i przetworzenie tego, co słyszą lub doświadczają, a także daje czas na określenie, gdzie pokierować rozmową.

Zakończ rozmowę.
Dialogi DEI mogą otwierać drzwi dla wielu różnych emocji i mogą powodować, że ludzie poczują się surowi. Chociaż rzadko jeden dialog w pełni rozwiąże konflikt lub złożony problem, ważne jest, aby rozpoznać, kiedy nastąpiła zmiana energii w grupie i ludzie są gotowi, by iść naprzód.

Trening DEI, niezależnie od podejścia, sam w sobie nie przyniesie zmiany kulturowej. Takie szkolenie powinno być częścią szerszych działań mających na celu ustanowienie i utrzymanie dobrych praktyk, które czynią różnorodność, równość i integrację integralną częścią danej społeczności.


logotypy-na-strone-2
Newsletter
Skip to content