Slajder nawigacja

Głos Rady w sprawie problemów i wyzwań związanych z procesem walidacji kompetencji.

Wstecz
posiedzenie
XV Posiedzenie Plenarne Rady
25 lutego, 2024

Głos Rady w sprawie problemów i wyzwań związanych z procesem walidacji kompetencji w kontekście realizacji usług rozwojowych współfinansowanych ze środków EFS+ poprzez Bazę Usług Rozwojowych.


12 marca odbyło się posiedzenie Grupy roboczej ds. rozwoju społecznego przy Komitecie Monitorującym FEDS 2021-2027 w sprawie procesu walidacji usług rozwojowych. 👉W spotkaniu na zaproszenie Marcina Kowalskiego uczestniczył Piotr Piasecki Przewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych i Prezes Zarządu PIFS

Wspólnie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz partnerów społecznych dyskutowaliśmy na temat wyzwań związanych z procesem prowadzenia walidacji efektów uczenia się poprzez BUR. Na Dolnym Śląsku już niebawem będą uruchamiane nowe projekty z EFS+ na podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji pracowników. Wsparcie będzie adresowane do małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Dlatego głos doradczy ekspertów Rady był niezwykle cenny i ważny. Tym bardziej, że poziom świadomości efektywnego prowadzenia walidacji zarówno wśród dostawców usług, operatorów środków, jak i pracodawców jest wciąż niski.

Jednym z pozytywnych ustaleń była propozycja włączenia przedstawiciela Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urządu Pracy w działania międzyresortowego zespołu ds. walidacji, powołanego z inicjatywy Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. W skład, którego wchodzą eksperci z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i zorganizowanie specjalnych warsztatów dla Operatorów z regionu Dolnego Śląsku.

Cieszymy się, że współpraca międzysektorowa na rzecz jakości usług rozwojowych przynosi pierwsze pozytywne efekty.

Anuluj
Newsletter
Skip to content