Slajder nawigacja
Wstecz
How To Incorporate Virtual Reality Technology Into Your Training Programs?
25 czerwca, 2022
Dalej
DEPAL (Digital Education and Participatory Adult Learning)
26 czerwca, 2022

Projekt DigitALAD. Cyfrowi edukatorzy dorosłych: przygotowywanie edukatorów dorosłych do cyfrowego świata

https://digitaladproject.eu/en/resources Podręcznik: https://digitaladproject.eu/images/handbook/en/index.html
Celami projektu DigitALAD były:

• Budowanie zdolności edukatorów dorosłych do korzystania z technologii cyfrowych w ich praktykach dydaktycznych,
• Budowanie kompetencji osób dorosłych w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych w celu zwiększenia szans na zatrudnienie,
• Opracowanie innowacyjnych zasobów wysokiej jakości dla edukatorów/trenerów,
• Promowanie świadomości na temat znaczenia umiejętności cyfrowych dorosłych.

Projekt odwołuje się do Ram Kompetencji Cyfrowych dla Edukatorów, opracowanych przez Komisję Europejską. Ramy te składają się z sześciu obszarów kompetencji na trzech poziomach obejmujących 22 kompetencje. Taka liczba kompetencji wyraźnie wskazuje na złożoną rolę edukatorów. Edukatorzy mają za zadanie przekazać swoją wiedzę fachową, a także kompetencje cyfrowe na całe życie i szanse na zatrudnienie swoim aspirującym uczniom.

Kompetencje cyfrowe pojawiły się po raz pierwszy w nowych ramach kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie (UE, Zalecenie Rady w sprawie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie, 2006 i 2018), jako umiejętność przekrojowa na całe życie, odzwierciedlająca rozumienie wiedzy cyfrowej, poza ściśle techniczne i proceduralne pojęcia charakteryzujące poprzednie podejścia europejskie. W przeciwieństwie do samej konceptualizacji umiejętności, zaktualizowana kompetencja obejmuje teraz takie aspekty, jak krytyczna ocena informacji online lub kreatywne praktyki produkcji treści cyfrowych.

Ramy DigComp to podstawowe narzędzie opracowane przez Unię Europejską (UE) w celu sprostania wyzwaniu transformacji cyfrowej, która wchodzi do naszego życia i miejsca pracy. DigComp został po raz pierwszy opublikowany w 2013 roku, a następnie poprawiony i zaktualizowany: jego najnowsza wersja, DigComp 2.1, pochodzi z 2017 roku. Zawiera opis kompetencji, które są dziś niezbędne do korzystania z technologii cyfrowych w sposób pewny, krytyczny, oparty na współpracy i kreatywny do wykonywania działań i osiągania celów związanych z pracą, nauką, rozrywką, włączeniem i uczestnictwem w społeczeństwie cyfrowym. Ramy te są obecnie głównym punktem odniesienia w Europie, jeśli chodzi o rozwój i strategiczne planowanie inicjatyw w zakresie kompetencji cyfrowych.

Struktura DigComp obejmuje pięć wymiarów:

Umiejętność korzystania z informacji i danych; Komunikacja i współpraca; Tworzenie treści cyfrowych; Bezpieczeństwo; Rozwiązywanie problemów
. Kompetencje cyfrowe edukatorów:Partnerzy projektu DigitALAD opracowali podręcznik, którego celem jest zapewnienie edukatorom i trenerom osób dorosłych rozwój wymaganych umiejętności cyfrowych. Jest to prosty w użyciu pakiet, który podkreśla znaczenie umiejętności cyfrowych i zapewnia praktyczne sposoby zastosowania kluczowych kompetencji w praktyce. Dzięki dostępowi do platformy edukacyjnej DigitALAD, która składa się z serii mikrokursów obejmujących pełen zestaw kompetencji cyfrowych, które są potrzebne nauczycielom dorosłych. Wszystkie treści są oparte na Europejskich Ramach Kompetencji Cyfrowych dla Nauczycieli (DigCompEdu). Mikrokursy podzielone są na 5 kategorii i dotyczą 22 kompetencji cyfrowych. Użytkownicy są prowadzeni przez treść, odpowiadając na quizy, oglądając filmy, odkrywając narzędzia cyfrowe lub szukając informacji. Możliwy jest dostęp do każdego zasobu mikronauki niezależnie, zgodnie z preferencjami uczących się. W przypadku każdej kompetencji użytkownicy otrzymują przydatne dodatkowe materiały. Ponadto zawsze mają dostęp do podręcznika DigitALAD, który zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat każdej kompetencji. Te repozytoria pomogą trenerom dorosłych poruszać się po cyfrowych aspektach ich pracy.

Do każdej kompetencji stworzono opisy programów do wykorzystania przez edukatorów.

Anuluj
Newsletter
Skip to content