Raport z monitoringu

Baza Usług Rozwojowych wprowadza Standard Usług Zdalnego Uczenia się
23 maja, 2021
V Posiedzenie Plenarne Rady
25 sierpnia, 2021

Raport z monitoringu podmiotów funkcjonujących w sektorze usług rozwojowych za okres 09-10.2020 r.


W ramach monitorowania działalności sektora usług rozwojowych oddajemy do Państwa rąk pierwszy z serii raportów opisujących kondycję
i sposób funkcjonowania firm posługujących się kodem PKD 85.5.

W raporcie analizie poddano informacje o podmiotach szkoleniowych dostępne w rejestrach publicznych takich jak Centralna Ewidencja
i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy oraz Baza Usług Rozwojowych.

Raport odpowiada na pytania o wielkość branży z oraz jej strukturę i zróżnicowanie. W analizie wzięto pod uwagę formę prawną przedsiębiorstw prowadzących edukację pozaformalną, długość funkcjonowania na rynku, wielkość zatrudnienia, profil działalności (podział wg kodu PKD na edukację artystyczną, sportową, nauki jazdy, języków obcych i pozostałe). Dane zaprezentowano w podziale na województwa. Raport poddaje analizie również aktywność branży z perspektywy Bazy Usług Rozwojowych wskazując na liczbę zarejestrowanych firm, liczbę firm mających uprawnienia w realizowaniu usług dofinansowanych, aktywność podmiotów w prezentowaniu oferty, zróżnicowanie tematyczne publikowanych ofert.

Niniejszy raport w niedalekiej przyszłości będzie wykorzystany do kolejnego badania, porównującego analogiczne okresy 2020 i 2021, nad którym już trwają prace w ramach Grupy Roboczej „Badania i BKL” pod przewodnictwem prof. Barbary Worek. Kolejne dane o sektorze usług rozwojowych przedstawimy Państwu na przełomie grudnia i stycznia.

Raport z monitoringu podmiotów - do pobrania

Newsletter
Skip to content