Webinar – Sektor w liczbach – stan sektora na podstawie danych pozyskiwanych przez Radę
14 lipca, 2022
Free Training of Trainers Online Course – VET UP
9 sierpnia, 2022

VETUP. Deliverable 3.4.2 "Analysis of the results of the survey on key competences"

Analiza wyników ankiety dotyczącej kompetencji kluczowych
VETUP. Deliverable 3.4.2 "Analysis of the results of the survey on key competences"
Analiza wyników ankiety dotyczącej kompetencji kluczowych

Projekt jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+. Projekt ma na celu zwiększenie możliwości oferowanych przez VET (Kształcenie i szkolenie zawodowe) w zaspokajaniu ekonomicznych i społecznych potrzeb dzisiejszego społeczeństwa, a także potrzeb przyszłości, poprzez stworzenie partnerstwa. Każdy z członków partnerstwa odgrywa inną rolę w systemie VET i pochodzi z kraju, w którym sytuacja VET jest szczególna. Główną ideą projektu było wykorzystanie bogatej różnorodności wielu punktów widzenia partnerów poprzez dzielenie się pomysłami i najlepszymi praktykami w celu poprawy jakości i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt miał również na celu stworzenie znormalizowanych metod i narzędzi do rozpowszechniania, promocji i oceny jakości VET w celu pracy we wspólnych ramach w przyszłości, aby organizacja VET była prostsza i bardziej atrakcyjna.

W projekcie wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych przez Cedefop, który na podstawie analizy internetowych ogłoszeń o pracę, wyłonił listę kompetencji najbardziej poszukiwanych przez firmy unijne w 2019.

Na podstawie własnych badań i analiz w ramach konsorcjum projektu stworzono ranking kompetencji na potrzeby projektowanych szkoleń:

1. Planowanie, organizacja i ustalanie priorytetów pracy.
2. Umiejętności komunikacyjne.
3. Praca zespołowa.
4. Adaptacja do zmian.

Oraz ranking kompetencji według ogólnych wyników badań firm przeprowadzonych w Bułgarii, Francji i Hiszpanii:

1. Praca zespołowa.
2. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.
3. Planowanie, organizacja i ustalanie priorytetów pracy.
4. Umiejętności komunikacyjne.
5. Adaptacja do zmian.

Wyłonienie kluczowych kompetencji miało pozwolić na skupienie się na wybranych kompetencjach i zwiększyć ogólną wartość oferty VET partnerów / ich sieci VETup, dzięki temu, że będzie bardziej dokładna, realistyczna, dostosowana do potrzeb rynku pracy.


logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content