Slajder nawigacja
Wstecz
Kolejna edycja konkursu – Pracodawca Jutra
3 lipca, 2023
Dalej
webinar
„Dobre praktyki w byciu pracodawcą sektora usług rozwojowych” – webinar online
12 lipca, 2023

Fundacja Alae – skrzydła rozwoju, wyróżniona w konkursie „Pracodawca Jutra” - wywiad

Trwa kolejna edycja konkursu „Pracodawca Jutra”, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym dla Polskiej Agenecji Rozwoju Przedsiębiorczości z Koordynatorem Fundacji Alae - skrzydła rozwoju

„Międzyszkolny Konkurs Top Mechanik”, cóż to za inicjatywa?
Fundacja Alae, która powstała w 2015 roku z myślą stworzenia łącznika polskiej branży mechanicznej ze szkołami prowadzącymi kształcenie w tej branży na wszystkich poziomach (branżowe, technika, studia wyższe). Zawsze celem było wspieranie i zachęcanie do rozwoju kariery zawodowej oraz upowszechniania wiedzy technicznej w branży obróbki skrawaniem i mechaniki ogólnej. Poprzez działania edukacyjne (szkolenia podstawowe i doskonalące w zakresie obróbki skrawaniem - zajęcia dla uczniów oraz kadr pracowniczych przedsiębiorstw produkcyjnych), zarówno teoretyczne, jak i praktyczne (zajęcia warsztatowe przy użyciu nowoczesnych maszyn i urządzeń do obróbki skrawaniem) staramy się upowszechnić wśród społeczeństwa wiedzy o obróbce metali jako kluczowego elementu procesów produkcyjnych w branży motoryzacyjnej, metalurgicznej, okrętowej, górniczej, a także budowlanej. Międzyszkolny Konkurs Top Mechanik, którego pierwsza edycja odbyła się w 2016 r. wpisuje się doskonale w cele statutowe naszej organizacji i jest odzwierciedleniem wartości i misji jaką szerzy Fundacja Alae. Realizowany przez wiele lat Międzyszkolny Konkurs Top Mechanik urósł do rangi wydarzenia cyklicznego z życia Fundacji Alae. Stał się inicjatywą, która podnosi poziom umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających oraz w zawodach zawierających w podstawie programowej efekty kształcenia związane z obróbką skrawaniem. Uważamy, iż wydarzenie przyczynia się do wzrostu atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w zakresie obróbki skrawaniem, rozwija zainteresowania uczniów pracą w zawodzie, w którym się uczą oraz kształtuje wśród uczniów postawy kreatywne.

•Dlaczego zgłosiliście inicjatywę do konkursu "Pracodawca Jutra"?
Naszą główną motywacją było wypromowanie inicjatywy edukacyjnej, która wspiera młodzież w jej pasjach, zainteresowaniach jak również pomaga młodym miłośnikom mechaniki w ich procesie kształcenia zawodowego. Stoimy na stanowisku, że zawsze warto pokazywać szerszemu gronu projekty, w których pasjonaci branży mechanicznej podczas zdrowej rywalizacji mogą spotkać inspirujących rówieśników, przy tym zdobywać nowe doświadczenia, pewność siebie, która z pewnością przydadzą im się w przyszłości na rynku pracy.

•Jak wyglądało opracowanie wniosku?
Etap sporządzenia wniosku do Konkursu Pracodawca Jutra nie przysporzył nam problemów. Formularz był przejrzyście skonstruowany a instrukcje szczegółowo wyjaśniały informacje jakie trzeba uwzględnić w poszczególnych polach.

•Czy to, że zostaliście wyróżnieni dało Wam większe możliwości promocji? Udało się zdyskontować ten sukces?
Na pewno teksty informacyjne w środkach przekazu PARP dotyczące Konkursu Pracodawca Jura, uwzględnienie w nich laureatów i inicjatywy wyróżnione, przyczyniło się do większej rozpoznawalności marki Fundacji Alae oraz jej sztandarowej inicjatywy jaką jest Międzyszkolny Konkurs Top Mechanik. Sygnowanie Fundacji Alae tytułem Pracodawca Jutra 2022 ugruntowało pozycję Fundacji jako instytucji godnej zaufania, zaangażowanej w procesy edukacyjne z którą zawsze warto współpracować. Przyznany tytuł bezpośrednio zaowocował większą ilością zgłoszeń szkolnych drużyn do kolejnej edycji Konkursu Top Mechanik w roku 2023 r. Rozgłos naszego projektu przełożył się również na liczbę firm chcących wspierać naszą inicjatywę. Pojawili się nowi sponsorzy, dla których inwestycja w nasz szeroko rozpoznawalny Konkurs jest szansą na lepszą ekspozycję ich marek.

•Planujecie ponowny start w kolejnych edycjach konkursu Pracodawca Jutra?
Niewykluczone. Chodzą nam po głowie nowe projekty, których beneficjentami będą uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zależy nam na inicjatywach w których uczniowie będą brać sprawy w swoje ręce, ucząc się indywidualnej oraz grupowej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje. Ważne by młodzież zdobywała wiedzę, rozwijała swoje talenty, uczyła się dobrej organizacji i planowania swojej pracy.

•Czy macie jakieś rady dla uczestników konkursu Pracodawca Jutra?
Uczestnikom kolejnej edycji Konkursu Pracodawca Jutra chcemy przekazać, iż ta inicjatywa jest doskonałą szansą do pokazaniu światu świetnych pomysłów edukacyjnych, idei, które mogą być inspiracją dla innych i szerzyć dobre praktyki. Udział w takim wydarzeniu może być ciekawym doświadczeniem, które może przynieść wyróżnienie instytucji lub firmie biorącej udział w konkursie. Możemy urosnąć w oczach własnych jak i innych, wypromować się w środowisku lokalnym jak i ogólnopolskim.


Anuluj
Newsletter
Skip to content