Kluczowe wnioski z konferencji ATD (2020)
17 grudnia, 2021
„Przepis na rozwój – wsparcie Sektora Usług Rozwojowych”
12 stycznia, 2022
 


„5 steps to effective online presentations”, ATD


Formy zdalne na stałe zadomowiły się już w polskiej rzeczywistości edukacyjnej. W pandemii, w czasie, gdy wiele ze szkoleń stacjonarnych było odwołanych i przesuwanych na czasy późniejsze i bezpieczniejsze, stały się formą utrzymania kontaktu z Klientami, elementem dostarczania treści edukacyjnych i budowania nowych schematów uczenia się. W dzisiejszym tekście będącym podsumowaniem wystąpienia na konferencji ATD „5 steps to effective online presentations”, znajdą Państwo wskazówki na temat przygotowania i realizacji webinarów – szczególnie potrzebne dla osób, które jeszcze w swej edukacyjnej działalności nie sięgnęły po ten środek komunikacji.

Webinary są różne. Niektóre opierają się na komunikacji jednokierunkowej, a inne są bardziej interaktywne. Bez względu na to, na czym skupiasz się podczas webinaru, nie możesz po prostu włączyć kamery i zacząć mówić. Profesjonalny wygląd, wyćwiczona prezentacja i dobrze poprowadzona technologicznie sesja pozostawią na widzach pozytywne, trwałe wrażenie.
Krok 1: Analiza

Przyciągnięcie i utrzymanie uwagi widzów jest niezbędne do udanego webinaru. Analiza daje czas na określenie celu i obmyślenie tematu, na którym chcesz się skupić. Zastanów się nad tworzeniem treści w oparciu o dotychczasową frekwencję odbiorców i ich bieżącą analizę.
Pomocne pytania:
• Jaki problem webinar ma rozwiązać?
• Czy celem jest pozyskanie większej liczby potencjalnych Klientów dla zespołu sprzedaży, czy też celem jest wyłącznie edukowanie obecnych Klientów firmy?
• Do jakich Klientów próbujesz dotrzeć?
• Jaki jest obecny poziom wiedzy odbiorców na temat Twojej firmy, sprzedawanych i oferowanych przez Ciebie produktów i usług oraz tematu, który planujesz omówić?

Krok 2: Projekt

Ważne jest, aby mapować treść webinaru tak samo, jak podczas projektowania każdego innego rozwiązania edukacyjnego. Jakie są główne przesłania, treści pomocnicze i źródła? Zastanów się, jakich rodzajów wizualizacji będziesz potrzebować i kto je stworzy. Warto także rozważyć zorganizowanie prezentacji w logicznej kolejności, tak aby główne punkty płynnie przechodziły i miały sens dla uczestników. Jednym z podejść jest wyjaśnienie problemu, a następnie opisanie rozwiązania.
Pomocne pytania:
• Problem: Jakie przeszkody napotykają odbiorcy?
• Przyczyna: Jaki jest podstawowy powód tego problemu?
• Efekt: Ile ich to kosztuje?
• Rozwiązanie: Co sugerujesz, aby rozwiązać problem?
Etap projektowania powinien również obejmować czas na zidentyfikowanie i zaplanowanie kluczowych elementów komunikacji, takich jak blogi, reklamy i krótkie artykuły skierowane do odbiorców webinarów. Na koniec ustal, jakie pytania zadasz uczestnikom, aby ocenić sukces Twojego webinaru i napisz ankietę, którą możesz wysłać bezpośrednio po webinarze.

Krok 3: Rozwój

Tworząc webinarium, trzeba nie tylko wziąć pod uwagę treść i przebieg prezentacji, ale i napisać scenariusz dla prelegentów, w zależności od poziomu ich doświadczenia. Po zakończeniu procesu przeglądu treści najlepiej jest przeprowadzić kilka próbnych przebiegów webinaru z zespołem projektowym lub kilkoma innymi osobami w firmie, aby uzyskać informacje zwrotne na temat logistyki webinaru, treści tematu, przebiegu i harmonogramu.

Krok 4: Realizacja

To wtedy rozpoczynasz swój webinar. Teraz będziesz chciał się upewnić, że cała technologia działa. To kluczowa rola producenta zespołu webinarowego. Podczas gdy webinarium trwa, kilku członków zespołu programistów powinno sporządzić notatki do wykorzystania w przyszłości, w tym godziny rozpoczęcia i zakończenia różnych sekcji, reakcje publiczności na podstawie odpowiedzi na ankiety, zadawane pytania i wyniki prezenterów.
Krok 5: Ocena

Ważne jest, aby ocenić webinarium od projektu do uruchomienia. Upewnij się, że jesteś gotowy, aby wysłać ankietę ewaluacyjną do odbiorców bezpośrednio po webinarze. Zaplanuj pytania ewaluacyjne i napisz ankietę na etapie projektowania i przetestuj je ze swoim zespołem. Im szybciej wyślesz ocenę, tym większa szansa na otrzymanie bardziej solidnych odpowiedzi od odbiorców. Następnie możesz wykorzystać zdobyte spostrzeżenia do planowania przyszłych webinariów.
 
POWER (1)
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content