Przeglądaj ogłoszenia na portalu ZSK!
25 stycznia, 2022
Artykuł: „Division of Labor”, Kassy LaBorie
31 stycznia, 2022
 


Artykuł: „Upskilling and Reskilling for the future of work”, Declan Fox


Przyspieszona transformacja cyfrowa i zmieniające się warunki biznesowe uwydatniły potrzebę podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania na wszystkich poziomach. Jednak pomimo świadomości takiej potrzeby niewiele organizacji dysponuje skutecznymi strategiami budowania umiejętności krytycznych, wymaganych od pracowników.

Według raportu Price Waterhouse Cooper z 2020 r. Podnoszenie umiejętności: budowanie zaufania w niepewnym świecie:
• 74% prezesów jest zaniepokojonych dostępnością kluczowych umiejętności,
• 41 % twierdzi, że programy podnoszenia kwalifikacji są skuteczne w tworzeniu silniejszej kultury,
• tylko 18% poczyniło znaczne postępy w programach podnoszenia kwalifikacji, które łączą umiejętności miękkie, techniczne i cyfrowe.
Przyszłość umiejętności jest coraz bardziej ludzka
Umiejętności techniczne i cyfrowe są bardzo ważne, jednakże to umiejętności ludzkie są potrzebne do wprowadzania innowacji, uczenia się i radzenia sobie ze stresem dominują wśród 10 najlepszych umiejętności w 2025 r., według Światowego Forum Ekonomicznego:
• Myślenie analityczne i innowacja
• Aktywne strategie uczenia się
• Kompleksowe rozwiązywanie problemów
• Krytyczne myślenie i analiza
• Odporność, tolerancja na stres i elastyczność
• Kreatywność, oryginalność i inicjatywa
• Przywództwo i wpływ społeczny
• Rozumowanie, rozwiązywanie problemów i myślenie
• Inteligencja emocjonalna
• Projektowanie i programowanie technologii

Organizacje walczą o spersonalizowanie swoich strategii podnoszenia umiejętności i przekwalifikowania
Spersonalizowane doświadczenia edukacyjne są potrzebne, aby zaangażować uczących się i wywrzeć znaczący wpływ na ich zachowania i wydajność. Jednak według ostatnich badań przeprowadzonych przez Brandon Hall Group na drodze stoją pewne przeszkody:

• 68% managerów nie jest zbyt dobrymi trenerami i nie wiedzą czego uczą się jego pracownicy,
• 60% managerów nie posiada technologii umożliwiającej opracowywanie i dostarczanie spersonalizowanej nauki na dużą skalę,
• 54% managerów uważa, że taka technologia byłaby zbyt droga,
• 54% organizacji uważa, że wystarczy uniwersalne/takie same dla wszystkich podejście do nauki,
• 48% managerów uważa, że zarządzanie i utrzymanie takiego systemu byłoby zbyt trudne.

Autor przedstawia trzy strategie podnoszenia i zmiany kwalifikacji na dużą skalę:
1. Stwórz pomost między umiejętnościami a kompetencjami. Umiejętności rozwijane są na poziomie indywidualnym, kompetencje są uzgadniane przez organizację.
2. Zbuduj swoją strategię wokół narzędzi wspierających rozwijanie umiejętności. Zadbaj o to, by korzystanie z technologii wspierających nauczanie było dla uczących się doświadczeniem bezproblemowym jak to tylko możliwe.
3. Ustal jasne oczekiwania wobec liderów i menedżerów. Pozwól kierownikom zespołów zrozumieć, jak oceniać, trenować i mierzyć umiejętności.
 
POWER (1)
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content