„Three Key Steps Towards a Transformational Culture of Learning”, The edX Bisiness Team & Daniel Mark Adsit
16 stycznia, 2022
Artykuł: „Upskilling and Reskilling for the future of work”, Declan Fox
25 stycznia, 2022
 
ZSK


Informacja dla podmiotów sektora usług rozwojowych (nr 4/styczeń 2022)


W interesie każdej firmy sektora usług rozwojowych leży bieżące zaglądanie do ogłoszeń na portalu ZSK, w zakładkę o konsultacjach.
Można tam znaleźć informacje o konsultacjach dotyczących wniosków o włączenie do ZSK nowych kwalifikacji – zapoznać się z treścią wniosku/ opisem kwalifikacji i wziąć udział w konsultacjach korzystając z formularza przekazania opinii.

Dlaczego warto?
W każdym czasie może pojawić się wniosek dotyczący kwalifikacji rynkowej związanej z obszarem naszej działalności szkoleniowej. Gdy natrafimy na kwalifikację, której nazwa wskazuje, że kwalifikacja może być dla nas ważna, koniecznie należy zapoznać się z jej opisem i odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
- Czy opis kwalifikacji jest zgodny z naszą wiedzą i dobrze odpowiada na zapotrzebowanie kompetencyjne w danej dziedzinie? Czy powinna być włączona do ZSK?
- Czy powinniśmy wziąć udział w procesie konsultacji i wyrazić swoja opinię?
- Jak ewentualne włączenie takiej kwalifikacji do ZSK może wpłynąć na naszą ofertę usług rozwojowych i jakie rodzi wyzwania kompetencyjne dla naszej kadry realizującej usługi?
- Czy nowa kwalifikacja może być dla nas okazją do ubiegania się o uprawnienia do certyfikacji w obrębie tej kwalifikacji (instytucji certyfikującej – IC)?

Odpowiedzi na ostatnie dwa pytania możemy rozważać później (od zgłoszenia kwalifikacji do jej włączenia do ZSK upływa zazwyczaj wiele miesięcy), ale na pierwsze dwa czasu mamy niewiele – konsultacje trwają zazwyczaj kilka tygodni i przegapienie momentu ich ogłoszenia oznacza, że możemy nie mieć wpływu. Wprawdzie informacji o losach wniosku możemy szukać w kolejnych zakładkach – „Podsumowanie konsultacji” czy „Archiwum ogłoszeń”, ale tam dane nie zawsze są kompletne i nie gwarantują już możliwości efektywnego wpływu na proces. W trakcie procedury znajduje się nadal około 200 kwalifikacji rynkowych wnioskowanych w minionym roku, a nawet w latach wcześniejszych.
Dlatego warto zaglądać na portal ZSK regularnie, nie rzadziej niż co dwa tygodnie.
Aby zachęcić do tego, zamieszczamy poniżej listę kwalifikacji, których konsultacje zostały ogłoszone w okresie od 1 grudnia 2021 do 24 stycznia 2022 r.:

„Planowanie produkcji tablic rejestracyjnych”
„Asystowanie w planowaniu i organizacji usług transportowo-spedycyjnych”
„Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych”
„Wykorzystanie i obsługa wybranych urządzeń cyfrowych”
„Zarządzanie procesami i zespołami sektora ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki LEAN MANAGEMENT – Poziom LEAN INSPIRATOR”
„Zarządzanie procesami i zespołami sektora ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki LEAN MANAGEMENT – Poziom LEAN EKSPERT”
„Zarządzanie procesami i zespołami sektora ochrony zdrowia z wykorzystaniem metodyki LEAN MANAGEMENT – Poziom LEAN LIDER”
„Ścinanie, obalanie i okrzesywanie drzew”
„Zarządzanie międzykulturowe (Cross-cultural management)”
„Coaching i zarządzanie jakością życia osoby starszej”
„Zarządzanie w branży HORECA”,
„Kreowanie smaków i dekorowanie potraw”,
„Zarządzanie pracą w kuchni”
„Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp (wersja 2.1) - poziom A1”
„Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp (wersja 2.1) - poziom A2”
„Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp (wersja 2.1) - poziom B3”
„Obsługiwanie komputera wg standardu DigComp (wersja 2.1) - poziom B4”


Grupa Robocza „Legislacja i ZSK” Rady ds. Kompetencji SUR
Warszawa, 25 stycznia 2022 r.
 
POWER (1)
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content