Artykuł: „Division of Labor”, Kassy LaBorie
31 stycznia, 2022
Raport „Effective Trainers. Traditional and Virtual Classroom Success”, ATD Reaserch, September 2020
14 lutego, 2022
 
BKLlogotyp3
W grudniu 2021 roku zakończono realizację badania dla naszego sektora – „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego, Branża Usług Rozwojowych”. Wyniki te przedstawiają bardzo niekorzystną diagnozę obecnej sytuacji firm szkoleniowych i doradczych, mocno dotkniętych przez skutki pandemii COVID-19:

• 73% badanych pracodawców negatywnie oceniło wpływ pandemii na swoją działalność
• w ponad ¾ badanych firm zmniejszyła się liczba klientów
• w 59% nastąpiło zachwianie płynności finansowej
• jedynie 34% badanych firm wykorzystało e-learning jako formę realizacji usług, a w połowie wprowadzono pracę zdalną.
Badania wskazują też na rosnącą rolę kompetencji cyfrowych w sektorze i to zarówno tych podstawowych, związanych z wykorzystywaniem narzędzi do pracy zdalnej, jak i specjalistycznych, związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) czy wirtualnej i/lub mieszanej rzeczywistości (VR, AR).

Prof. Barbara Worek, członkini Rady i koordynator grupy roboczej „Badania i BKL”: Wyniki badań trudno uznać za optymistyczne, zarówno w zakresie oceny sytuacji w sektorze, jak i perspektywy szybkiego przezwyciężenia kryzysu, w jakim znalazło się wiele firm szkoleniowych i doradczych. Sytuacji nie poprawia przedłużający się stan zagrożenia epidemicznego i niepewność co do przyszłości. Tym bardziej trzeba docenić fakt, że wiele firm potrafiło się zaadaptować do tej trudnej rzeczywistości, a nawet odkryć nowe możliwości działania. Raport ukaże się prawdopodobnie w kwietniu 2022.
Profesor Barbara Worek bilans kapitalu ludzkiego
 
POWER (1)
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Newsletter
Skip to content