Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia
4 listopada, 2021
WEBINAR Kluczowe trendy i zmiany w Sektorze Usług Rozwojowych AD 2021
9 listopada, 2021
 Raport: Contradictions of corporate training 2021


Badanie zrealizowano 15 grudnia 2020 Próba: 1520 badanych, w tym: 1000 profesjonalistów HR, 520 pracowników z wielu organizacji z całego świata (Ameryka, Meksyk, Francja, Hiszpania)

Kluczowe zagadnienia poruszane w badaniu:
• Rola HR i procesów rozwojucyfryzacja uczenia sięOczekiwania firm i pracowników w zakresie uczenia sięWyzwania uczenia się on-line

Raport przedstawia wyzwania i zmiany jakie występują podczas organizacji szkoleń po gwałtownych zmianach, które nastąpiły w 2020 roku
z powodu pandemii. Analiza uzyskanych danych ujawnia pewne napięcia między różnymi podmiotami w sektorze szkoleń, ale także wskazuje na pewne kluczowe trendy na rok 2021.

Wybrane dane:

Budżety firm na szkolenia online w 2021 roku:
• 60 % - wzrosną
• 23 % - pozostaną takie same
• 17 % - zostaną zmniejszone

Źródła szkoleń w firmach:
• 43 % - kursy online od dostawców zewnętrznych
• 33 % - kursy online organizowane wewnętrznie
• 24 % - oba rodzaje

Wyzwania dla pracowników HR:
• 31 % - mierzenie zwrotu z inwestycji
• 18 % - posiadanie odpowiedniej platformy online
• 12 % - przygotowanie spersonalizowanych kursów
• 11 % - kreowanie ścieżek rozwoju
• 7 % - zwiększenie czasu przeznaczonego na szkolenia
• 6 % - zapewnienie retencji materiałów
• 4 % - angażowanie i motywowanie pracowników

Narzędzia, z których pracownicy HR chcieliby korzystać podczas szkoleń online:
• 52 % - symulacje z życia wzięte np. odgrywanie ról
• 44 % - testy do ewaluacji wyników
• 36 % - rywalizacja podnosząca motywację
• 32 % - natychmiastowy, spersonalizowany feedback
• 31 % - treści wysokiej jakości połączone ze storytellingiem

Opinie pracowników na temat szkoleń online:
• 33 % - programy szkoleniowe są nudne
• 18 % - brakuje interaktywności
• 13 % - kontent nie jest odpowiedni
• 11 % - kontent nie jest dobrej jakości
• 9% - brakuje natychmiastowego feedbacku
• 8% - szkolenie nie jest praktyczne
• 7 % - tematy nie są odpowiednie
Główne zalety autorskich narzędzi e-learningu
1. Twórca szkolenia ma pełną autonomię nad tworzeniem programu
2. Pozwala to na indywidualizację szkoleń w zależności od potrzeb
3. Jest to elastyczne rozwiązanie adaptujące się do potrzeb klienta

Artykuł do wglądu po rejestracji: link do rejestracji
Newsletter
Skip to content