Contradictions of corporate training 2021
5 listopada, 2021
Rynek pracy a pandemia
10 listopada, 2021
 WEBINAR: Kluczowe trendy i zmiany w Sektorze Usług Rozwojowych AD 2021

18.11.2021 godzina 12:00

Analizując zmiany jakie dokonują się obecnie w branży edukacyjnej, w tym zmiany w zakresie kompetencji jakich potrzebujemy, by tworzyć skuteczne i potrzebne szkolenia, wielu ekspertów za kluczowy i najbardziej znaczący motor tych przemian wskazuje oczywiście pandemię. I chociaż niewątpliwie jest to ważny czynnik wyznaczający kierunek przemian, to na pewno nie jedyny.

Sektor edukacji pozaformalnej ewaluuje również pod wpływem rozwoju neurobiologii, psychologii, zmian demograficznych. Bardzo dynamicznie zmienia się rynek pracy, gdyż coraz liczniej zasilają go kolejne pokolenia, mające inne oczekiwania w zakresie warunków pracy i doskonalenia zawodowego. Zmieniać muszą się więc również kompetencje ludzi dostarczających procesy rozwojowe.

O tym w jakim kierunku zmierza i jak rozwijać się będzie branża edukacji pozaformalnej podyskutować chcemy na webinarze prowadzonym przez Piotra Piaseckiego – przewodniczącego Rady ds. kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Spoglądając na najnowsze badania polskie i zagraniczne spróbujemy uchwycić czynniki w sposób szczególny wywierające wpływ na kondycję branży oraz zdiagnozować trendy w jej rozwoju.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wydarzenia tutaj
Newsletter
Skip to content