Duże zmiany w działalności Rady

V Posiedzenie Plenarne Rady
25 sierpnia, 2021
„Pracodawca Jutra 2021”
28 września, 2021

Za nami V Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, które odbyło się zdalnie dnia 7 września 2021 r.

W czasie posiedzenia:

1. Omówiliśmy aktualną sytuację sektora, w półtora roku po wybuchu pandemii, a także działania Rady realizowane od poprzedniego posiedzenia – m.in. apel Rady dot. KPO skierowany do władz, naszą opinię do Umowy Partnerstwa, ważny materiał merytoryczny wypracowany przez Radę: „Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia się”, będący na końcowym etapie przygotowania.

2. Omówiliśmy istotne zmiany w projekcie:
• Nową koncepcję realizacji prac merytorycznych, wdrażaną przy pomocy na nowo zaprojektowanych Grup Roboczych, pokrywających merytorycznie główne obszary działalności Rady – osadzone w planie jej prac
• Zakres odpowiedzialności i plan pracy nowych Grup, obsadę Kierowników animujących realizację zadań w poszczególnych obszarach, plan prac merytorycznych zleconych „na zewnątrz” na potrzeby grup i sposób wyłaniania ekspertów do ich realizacji
• Powołanie merytorycznego „dream teamu” w osobach kierowników nowych Grup:
         „Metodyka i technologie w edukacji” - Piotr Piasecki
         „Legislacja i ZSK” - Andrzej Lech
         „Badania i BKL” - Barbara Worek
         „Diagnozowanie potrzeb kompetencyjnych sektora” - Tomasz Radkiewicz
• Poszerzenie zespołu wspierającego prace Rady o Wojtka Drabko, nowego Animatora i Kierownika projektu oraz Julię Pazdor - Sekretarza Rady, wspierającą pracę merytoryczną Rady i Grup Roboczych

3. Ustaliliśmy, że niezwłocznie będziemy procedować tematy wstępnie omówione podczas posiedzenia:
• zmiany Regulaminu Rady – konieczne z powodu istotnych zmian w projekcie i sposobie realizacji prac merytorycznych
• poszerzenie składu Rady o nowych Członków (autoprezentacji dokonali 2 kandydaci - Adam Tatarowski z ramienia Stowarzyszenia Polalarm oraz Grzegorz Cygonik - Polska Unia Edukacyjna)
• powołanie Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących aby poszerzyć skład i „spluralizować” Prezydium Rady

Niebawem w imieniu nowych Kierowników nowych Grup Roboczych skierujemy do Państwa zaproszenie do wsparcia prac tworzących się zespołów – liczymy na aktywność i zaangażowanie przedstawicieli Sektora.

Członkom Rady i gościom obecnym na posiedzeniu dziękujemy za udział i zaangażowanie.
Newsletter
Skip to content