Konkurs 2022 Gallup Exceptional Workplace Award
26 maja, 2022
Rekomendacje Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych w nawiązaniu do sytuacji napływu uchodźców z Ukrainy
8 czerwca, 2022

Działania Komisji Europejskiej w edukacji pozaformalnej

Działania Komisji Europejskiej wytyczają kierunki i pobudzają do działania w zakresie wspierania i rozwijania edukacji pozaformalnej.

Zapraszamy obejrzenia wystąpienia Alison Crabb – szefowej Agendy ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Ambitny cel działań KU to osiągnięcie wskaźnika, by co najmniej 60% wszystkich dorosłych uczestniczyło w szkoleniach do 2030 roku. Dzisiejszy poziom to uczestnictwo w edukacji pozaformalnej 9,2% dorosłych (w wieku 25-64 lata).
Przed państwami członkowskimi w najbliższej przyszłości stoją wyzwania w zakresie zapewnienia dostępności i elastyczności edukacji, zadbania o jej jakość i ciągłe doskonalenie kadr zajmujących się kształceniem dorosłych.

Link do video

logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content