Towards a New Agenda for Adult learning
26 maja, 2022
Działania Komisji Europejskiej w edukacji pozaformalnej
28 maja, 2022

Konkurs 2022 Gallup Exceptional Workplace Award

Nagrodą Gallup Exceptional Workplace Award zostało uhonorowanych 41 organizacji.

Organizatorzy konkursu docenili te organizacje, które wykorzystały swoje zaangażowane i kulturę organizacyjną, aby przetrwać kolejny nieprzewidywalny rok.
Zwycięzcy GEWA dzielą się najlepszymi praktykami, od elastyczności po podejmowanie decyzji opartych na wartościach.

Wyzwania, z jakimi zmagały się organizacje w zeszłym roku, przypominały te z 2020 r., ale z nowymi, złożonymi warstwami, z którymi musieli zmierzyć się liderzy. Przedłużająca się pandemia oznaczała, że menedżerowie z konieczności kierowali zespołami hybrydowymi. Co więcej, negatywne emocje (takie jak stres, złość, zmartwienie i smutek), które rosły przez ostatnią dekadę, są teraz najwyższymi, jakie Gallup kiedykolwiek odnotował. Nic dziwnego, że wypalenie menedżerskie wzrosło w 2021 roku.

Żadna organizacja ani branża nie jest odporna na te problemy, ale niektórzy potrafili właśnie w tym trudnym czasie słuchać potrzeb swoich pracowników i dzięki temu byli znacznie lepiej przygotowani do zapobiegania nim. Te wyjątkowe miejsca pracy nie przestawały się rozwijać, gdy pojawiały się nowe przeszkody. Zamiast tego nadal angażowali się i rozwijali swoich ludzi a czasami zmieniali kierunek, kiedy musieli – szybko. W rezultacie organizacje te zdołały utrzymać rekordowy poziom zaangażowania pracowników i osiągnąć pożądane wyniki biznesowe, pomimo przeszkód.

Zwycięzcy GEWA konsekwentnie stawiają swoich ludzi – pracowników i klientów – oraz ich wartości w centrum podejmowania decyzji. Organizacje te słuchały swoich ludzi i podejmowały działania w oparciu o ich potrzeby.

Liderzy w tych wyjątkowych miejscach pracy polegali na swojej kulturze i wartościach organizacyjnych przy podejmowaniu decyzji, które miały wpływ na ich pracowników. Pracownicy z kolei widzieli wartości organizacji wcielane w życie poprzez decyzje, co buduje zaufanie do przywództwa. Takie postawy liderów łagodzą obawy pracowników - gdy podejmują decyzje oparte na wartościach.
Przyjmowanie elastycznych środowisk pracy przy jednoczesnym opracowywaniu planów na przyszłość pracy.

W branżach, w których problemy z łańcuchem dostaw wpłynęły na dystrybucję, przywódcy mówili o tym, jak pochylanie się nad stale zmieniającą się naturą codziennych okoliczności pozwala im czuć się komfortowo z niejasnościami. Uznając, że przyszły styl pracy może wyglądać inaczej niż dzisiejszy, byli w stanie lepiej reagować na pojawiające się przeszkody.

Wśród zakłóceń i trudności, jakie wywołała pandemia, te wybitne organizacje zaczęły postrzegać każdego pracownika jako całość, biorąc pod uwagę wymagania życia w miejscu pracy i poza nim. Wiele organizacji poświęca więcej czasu na identyfikowanie potrzeb swoich współpracowników przez pryzmat płci, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej i wieku. Takie podejście pozwoliło organizacjom zrozumieć, czy ścieżki kariery i możliwości rozwoju są postrzegane jako sprawiedliwe.

Nic więc dziwnego, że zwycięzcy GEWA konsekwentnie stawiają na pierwszym miejscu dobro swoich pracowników. W zeszłym roku wiele organizacji podjęło działania mające na celu zmniejszenie lub usunięcie piętna związanego czasami z mówieniem o kryzysach zdrowia psychicznego i bardziej proaktywne łączenie pracowników z zasobami, zanim dojdzie do kryzysu. Wspieranie dobrego samopoczucia pracowników jest nie tylko słuszne, ale także korzystne dla wyników firmy. Gallup odkrył, że zazwyczaj istnieje wzajemna zależność między zaangażowaniem a dobrym samopoczuciem – każde z nich wpływa na siebie nawzajem, a także sumuje się w przewidywaniu wyników, takich jak wskaźniki retencji.

Dostosowywanie komunikacji, aby dotrzeć do swoich zespołów tam, gdzie się znajdują.

Konsekwentnie Zwycięzcy Konkursu GEWA podkreślali znaczenie komunikacji wielokanałowej i docierania do pracowników tam, gdzie się znajdują, czasem w zaskakujący sposób – Twitter, YouTube, podcasty, aplikacja firmowa. A ponieważ organizacje te podejmowali decyzje oparte na wartościach i skoncentrowane na ludziach, dostarczali spójne komunikaty zarówno pracownikom, jak i klientom. Ten rodzaj przejrzystości buduje zaufanie wśród pracowników i klientów.

Praca na nowe sposoby oznaczała ustalanie nowych rytmów pracy. Firmy stworzyły wirtualne kanały komunikacji, zintegrowały pokoje typu breakout z pytaniami do dyskusji po spotkaniach, aby zapraszać do bardziej swobodnych rozmów, i zachęcały członków zespołu do dołączania do sesji uczenia się podczas lunchu z inspirującymi gośćmi.

Wyróżnione organizacje koncentrowały się również na zapewnieniu menedżerom tego, czego potrzebują do zarządzania swoimi ludźmi, ponieważ było to właściwe, a nie dlatego, że rozważali zysk i stratę. Organizacje te umożliwiły swoim menedżerom z pierwszej linii indywidualizację swoich zespołów w celu zaspokojenia ich potrzeb w czasie rzeczywistym. Na przykład, niektóre organizacje przeprowadzały regularne badania pulsu, aby zrozumieć potrzeby współpracowników i ich ewolucję w czasie, udoskonalały programy rozpoznawania i wdrażały nowe sposoby wirtualnego coachingu członków zespołu i zatrudniania nowych współpracowników.

Mając na uwadze niektóre wyzwania związane z pracą w 2021 r., organizacje oferowały ukierunkowany rozwój — udostępniając podręczniki dotyczące zdalnego zarządzania zespołami i organizując serię szkoleń na temat najlepszych sposobów pracy z zespołami wirtualnymi. Konsekwentne podejmowanie skoncentrowanych na człowieku, opartych na wartościach decyzji pomogło naszym zwycięzcom GEWA wzmocnić zaufanie ich pracowników do przywództwa, co umożliwiło im przetrwanie nieoczekiwanych wyzwań 2021 roku.

Uwzględniając ludzki aspekt przywództwa i ucieleśniając wartości firmy w procesie podejmowania decyzji, zwycięzcy GEWA 2022 przeprowadzili swoje organizacje przez kolejny rok zakłóceń i osiągnęli pożądane wyniki biznesowe.

2022 Zwycięzcy GEWA w liczbach
Poziom zaangażowania wśród zwycięzców Gallup Exceptional Workplace Award wynosi 70%, na podstawie ankiet zaangażowania pracowników przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Te 41 światowej klasy organizacji zatrudnia średnio 14 zaangażowanych pracowników na każdego aktywnie niezaangażowanego pracownika - 6,6-krotność wskaźnika w USA i 13,3-krotność średniej światowej.

Link do źródł

logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content