Slajder nawigacja
Wstecz
Creativity in the classroom by Vesna Bakota
23 maja, 2022
Dalej
Towards a New Agenda for Adult learning
26 maja, 2022

Erasmus+ Project: Modern Educational Methods

Kreatywności można się nauczyć?

W dzisiejszych czasach szeroki zakres przepływu informacji, cyfrowa rewolucja, którą przemierzamy i różne potrzeby uczestników sprawiają, że trenerzy muszą znać nowoczesne metodykę szkoleniową, aby móc lepiej odpowiadać na potrzeby edukacyjne. Powszechnie wiadomo, że nowoczesna edukacja promuje rozwój krytycznego myślenia. Ponadto innowacyjne metody nauczania mają potencjał wzrostu produktywności wśród uczestników.

Myślenie krytyczne – podejmowanie decyzji w edukacji

Ten temat wydaje się być szczególnie interesujący zwłaszcza podczas pandemii, w której jesteśmy bombardowani mnóstwem fałszywych wiadomości i kultywacja krytycznego myślenia wydaje się być czymś więcej niż kiedykolwiek. Myślenie krytyczne jest niezbędnym procesem, w którym dorośli potrafią ocenić otrzymywane informacje. Za pomocą umiejętności zbierania, analizowania i myślenia życie jest wzbogacone. Inicjatywa MEM (Modern Educational Methods) obejmuje podstawowe pojęcia związane ze statystyką, prawdopodobieństwem czy metodologią naukową. Uczestnicy poznają między innymi pojęcie krytycznego myślenia oraz uczą się jak wdrożyć je podczas czytania mediów czy zbierania newsów. Jednym z głównych aspektów szkoleń jest motywowanie i wyposażenie uczestników szkolenia w narzędzia do krytycznej pracy w swoim życiu zawodowym.

Rzeczywistość rozszerzona jako narzędzie w edukacji
Kurs „Augmented Reality Into The Classroom” prowadzony przez Grupę Edukacyjną ESCHOOL odbył się w Grecji. W jego czasie uczestnicy przekonali się, że korzystanie z technologii to zabawa dla obu stron. W obecnych czasach nauczyciele są zobowiązani do rozwijania swoich kompetencji i metod edukacyjnych, podejścia i strategii. Celem kursu było zatem pokazanie edukatorom rzeczywistości rozszerzonej (AR) i rzeczywistości wirtualnej (VR) w procesie uczenia się. Kurs zawierał część teoretyczną i praktyczną, aby móc tworzyć i wykorzystywać przykłady AR i VR. Po zakończeniu kursu uczestnicy uzyskali lepsze zrozumienie koncepcji i potencjalnych korzyści oraz poprawili umiejętności i kompetencje, które są wymagane do przekazywania wiedzy w bardziej atrakcyjny sposób. Działalność dydaktyczna, szkoleniowa miała na celu zapoznanie uczestników z nowoczesną metodą edukacyjną. Uczestnicy zapoznali się z możliwościami, jakie daje rzeczywistość rozszerzona oraz zastanowili się nad korzyściami i ogólną rolą AR w edukacji.

Nauka w edukacji oparta na grach
Gospodarzem kursu „Uczenie się przez gry w edukacji” byli STANDO LTD. Celem szkolenia była edukacja uczestników z obsługi Game Based Learning (GBL) w procesie uczenia się. Nauka poprzez zabawę - czy istnieje lepszy sposób rozwoju, który można zaproponować uczestnikom? Celem kursu było zapoznanie edukatorów z koncepcją i narzędziami, które koncentrują się na pedagogicznym wykorzystaniu gry, które mogą znacząco poprawić jakość i skuteczność edukacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak korzystać z otwartych zasobów edukacyjnych, zdobytych nowych umiejętności oraz jak wdrażać strategie GBL podczas procesu edukacji. Po zakończeniu tego kursu lepiej rozumieli koncepcję i potencjalne korzyści z metody Game Based Learning oraz podnieśli swoje umiejętności i kompetencje. Uczestnicy kursu zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z różnych rodzajów gier w celu usprawnienia nauki oraz w pomaganiu uczniom w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia poprzez gry. Zalety i wady korzystania z Game Based Learning otworzyło również dyskusję dla uczestników do wyrażenia swoich poglądów.

Autor: E-School Educational Group Link

Anuluj
Newsletter
Skip to content