Slajder nawigacja

Informacja dla podmiotów sektora usług rozwojowych

Wstecz
posiedzenie
IX Posiedzenie Plenarne Rady
5 kwietnia, 2022
Dalej
WATCHDOG – monitorowanie prawa
7 maja, 2022
Informacja dla podmiotów sektora usług rozwojowych (kwiecień 2022)

Przeglądaj ogłoszenia na portalu ZSK!

W interesie każdej firmy sektora usług rozwojowych leży bieżące zaglądanie do ogłoszeń na portalu ZSK, w zakładkę https://kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia/konsultacje-wnioskow
Można tam znaleźć informacje o konsultacjach dotyczących wniosków o włączenie do ZSK nowych kwalifikacji – zapoznać się z treścią wniosku/ opisem kwalifikacji i wziąć udział w konsultacjach korzystając z formularza przekazania opinii.

Dlaczego warto?
W każdym czasie może pojawić się wniosek dotyczący kwalifikacji rynkowej związanej z obszarem naszej działalności szkoleniowej. Gdy natrafimy na kwalifikację, której nazwa wskazuje, że kwalifikacja może być dla nas ważna, koniecznie należy zapoznać się z jej opisem i odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
- Czy opis kwalifikacji jest zgodny z naszą wiedzą i dobrze odpowiada na zapotrzebowanie kompetencyjne w danej dziedzinie? Czy powinna być włączona do ZSK?
- Czy powinniśmy wziąć udział w procesie konsultacji i wyrazić swoja opinię?
- Jak ewentualne włączenie takiej kwalifikacji do ZSK może wpłynąć na naszą ofertę usług rozwojowych i jakie rodzi wyzwania kompetencyjne dla naszej kadry realizującej usługi?
- Czy nowa kwalifikacja może być dla nas okazją do ubiegania się o uprawnienia do certyfikacji w obrębie tej kwalifikacji (instytucji certyfikującej – IC)?
Odpowiedzi na ostatnie dwa pytania możemy rozważać później (od zgłoszenia kwalifikacji do jej włączenia do ZSK upływa zazwyczaj wiele miesięcy), ale na pierwsze dwa czasu mamy niewiele – konsultacje trwają zazwyczaj kilka tygodni i przegapienie momentu ich ogłoszenia oznacza, że możemy nie mieć wpływu. Wprawdzie informacji o losach wniosku możemy szukać w kolejnych zakładkach – „Podsumowanie konsultacji” czy „Archiwum ogłoszeń”, ale tam dane nie zawsze są kompletne i nie gwarantują już możliwości efektywnego wpływu na proces. W trakcie procedury znajduje się nadal około 200 kwalifikacji rynkowych wnioskowanych w minionym roku, a nawet w latach wcześniejszych.

Dlatego warto zaglądać na portal ZSK regularnie, nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Aby zachęcić do tego, zamieszczamy poniżej listę kwalifikacji, których konsultacje zostały ogłoszone w okresie od 22 lutego 2021 do 12 kwietnia 2022 r. :

1) „Wczesna profilaktyka, korekcja wad postawy i skolioz, rehabilitacja ruchowa w dysfunkcjach narządu ruchu metodą Hoppe SOS 3D (system osiowo-symetryczny w trzech płaszczyznach jednocześnie) - Poziom I”.
2) „Planowanie zapotrzebowania i monitorowanie zużycia mediów w nieruchomości”
3) Programowanie komputerów kwantowych”
4) „Monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe”
5) „Organizowanie i realizacja imprezy turystyki kajakowej”
6) „Programowanie w języku Java”
7) „Edukowanie cyfrowe w organizacji”
Zwracamy szczególna uwagę na tę ostatnią kwalifikację, która należy uznać za kwalifikację sektora usług rozwojowych i pod tym kątem analizować poprawność jej opisu. Będzie ona przedmiotem analizy także przez Radę ds. Kompetencji SUR, a także przez PIFS.

W pierwszych dniach kwietnia br. w Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie o włączeniu do ZSK nowej kwalifikacji rynkowej sektora usług rozwojowych:

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Realizowanie usług rozwojowych dla organizacji (trener biznesu)” do ZSK = Monitor Polski 2022 poz. 386, link - https://monitorpolski.gov.pl/M2022000038601.pdf

Grupa Robocza „Legislacja i ZSK” Rady ds. Kompetencji SUR
Warszawa, 12 kwietnia 2022 r.
Anuluj
Newsletter
Skip to content