Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji.

Jak mądrze edukować ? – webinar
22 stycznia, 2023
Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji.
20 lutego, 2023

Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się - rozwój kultury jakości w edukacji. Zapraszamy na webinar online 15 lutego.


Serdecznie zapraszamy na webinar online - Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się - rozwój kultury jakości w edukacji .

Pojęcie kształtowania środowiska uczenia się nie jest nowe - istnieją standardy branżowe i dobre praktyki opisujące czym jest dbanie o środowisko uczenia się, w różnych jego aspektach. Proponujemy powrót do rozmowy o tym, czym jest środowisko sprzyjające (warunkujące) uczenie się i jak je kształtować.

Czynniki wpływające na kulturę uczenia się znajdują się zarówno po stronie organizacji członków grupy, jak i po stronie wszystkich interesariuszy procesu uczenia się. To jaką kulturę uczenia się tworzą dla siebie edukatorzy, przekłada się na kulturę uczenia się ich klientów, dlatego Rada Sektorowa wspiera inicjatywę realizowaną w ramach projektu partnerskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach którego powstaje koncepcja kultury uczenia się. Przewiduje on min. wypracowanie wiedzy i narzędzi służących diagnozowaniu i modelowaniu kultury uczenia się w organizacjach.

Spotkanie w formie online zorganizowane przez Radę ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych odbędzie się 15 lutego w godzinach 11.30-13.00 i będzie moderowane przez Piotra Piaseckiego. Naszymi specjalnymi gośćmi będą eksperci z wieloletnim doświadczeniem - Rafał Stożek -Absolwent prawa na UJ, we Wszechnicy UJ prowadzi pracę Think Tanku, który realizuje prace badawczo-rozwojowe oraz kształtuje strategiczne kierunki rozwoju organizacji. Iwona Sołtysińska -Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator. Od ponad 20 lat zajmuje się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Małgorzata Rudnicka - International Development Norway, Starszy Doradca - Innowacje w Sektorze Publicznym. Opracowywanie strategii i planów operacyjnych z wykorzystaniem podejścia partycypacyjnego

Eksperci przedstawią przyjęty model kultury uczenia się wraz z narzędziem diagnozy. Uczestnicy zapoznają się z jego założeniami oraz zweryfikują czy w swoich organizacjach mają kulturę sprzyjającą uczeniu się i skonfrontują własną wiedzę i doświadczenia z innymi uczestnikami.

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniem kultury uczenia się i narzędziami z tego obszaru !

LINK do rejestracji
Newsletter
Skip to content