Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji.
2 lutego, 2023
Rekomendacja Rady 4/2022
21 lutego, 2023

"Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji. "

Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji.

15 lutego 2023 roku odbył się webinar, którego organizatorem była Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych . Moderatorem spotkania był Przewodniczący Rady - Piotr Piasecki. Specjalnymi gośćmi byli eksperci z wieloletnim doświadczeniem - Rafał Stożek -Absolwent prawa na UJ, we Wszechnicy UJ prowadzi pracę Think Tanku, który realizuje prace badawczo-rozwojowe oraz kształtuje strategiczne kierunki rozwoju organizacji. Iwona Sołtysińska -Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator. Od ponad 20 lat zajmuje się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Małgorzata Rudnicka - International Development Norway, Starszy Doradca - Innowacje w Sektorze Publicznym. Opracowywanie strategii i planów operacyjnych z wykorzystaniem podejścia partycypacyjnego.

Czynniki wpływające na kulturę uczenia się znajdują się zarówno po stronie organizacji członków grupy, jak i po stronie wszystkich interesariuszy procesu uczenia się. To jaką kulturę uczenia się tworzą dla siebie edukatorzy, przekłada się na kulturę uczenia się ich klientów, dlatego Rada Sektorowa wspiera inicjatywę realizowaną w ramach projektu partnerskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach którego powstaje koncepcja kultury uczenia się. Przewiduje on min. wypracowanie wiedzy i narzędzi służących diagnozowaniu i modelowaniu kultury uczenia się w organizacjach.

Podczas spotkania Eksperci przedstawili przyjęty model kultury uczenia się wraz z narzędziem diagnozy. Uczestnicy zapoznali się z jego założeniami oraz zweryfikowali czy w swoich organizacjach mają kulturę sprzyjającą uczeniu się i skonfrontowali własną wiedzę i doświadczenia z innymi uczestnikami.

Gościom oraz uczestnikom spotkania dziękujemy za obecność i zaangażowanie !

ZAPIS z wydarzenia dostępny tutaj


logotypy-na-strone-2
Newsletter
Skip to content