Wspieranie osób starszych. Przewodnik dla praktyka.
24 czerwca, 2022
THE WELL-BEING CURRICULUM. DRAMA I TEATR W EDUKACJI.
24 czerwca, 2022

Mind Inclusion toolkit for educators to learn how to promote social inclusion at community level through ICT

W ramach projektu Erasmus Plus „Mind Inclusion 2.0” opracowano metodykę facylitacji dla profesjonalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunami.

Metodologia została opublikowana w formie Wytycznych/Podręcznika wraz z zestawem narzędzi, jest dostępna bezpłatnie online na stronie Mind Inclusion 2.0

Dokument zawiera:
• podręcznik teoretyczny,
• podręcznik operacyjny,
• ramy ewaluacji,
• zestaw narzędzi dla edukatorów,
• Broszurę z zastosowanymi zasadami współtworzenia rozwiązań.

W ramach metodyki opracowano aplikację Mind Inclusion APP, stworzoną wspólnie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, mającą na celu wspieranie ich w dostępie i ocenie miejsc publicznych w zależności od tego, jak bardzo są one włączające. Metodyka opisuje to jak ułatwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z aplikacji, wykorzystując ją jako sposób na zdobycie nowych umiejętności i zwiększenie ich autonomii. Kolejnym aspektem jest instrukcja jak promować włączenie społeczne w swoich społecznościach poprzez aplikację i wdrożenie samej metodologii.

Metodologia może być łatwo dostosowywana i przenoszona bez ograniczeń.

Materiały można znaleźć na stronie: https://www.mindinclusion.eu

logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content