Bringing Content Strategy Into the Blend. Phylise Banner
23 czerwca, 2022
Mind Inclusion toolkit for educators to learn how to promote social inclusion at community level through ICT
24 czerwca, 2022

Wspieranie osób starszych. Przewodnik dla praktyka.

Supporting Elderly. A Practitioner's Guide
Cooperation for innovation and exchange of good practices
Strategic Partnerships for adult education 2020-1-RO01-KA204-080320 - „Senior”
Senior Consortium 2020-2022
https://trainingclub.eu/senior/
Jednym z efektów projektu realizowanego przez międzynarodowe Partnerstwo na rzecz edukacji dorosłych jest dokument zawierający innowacyjne ramy kursów mających na celu poprawę umiejętności edukatorów i personelu pracującego z osobami starszymi.

Charakter opisanych kursów jest wynikiem wcześniej przeprowadzonych badań, które dostarczyły rzetelnej wiedzy o aktualnej sytuacji i miejscu seniorów w społeczeństwie również w zakresie edukacji przez całe życie. Przewodnik dla praktyka odpowiada na potrzeby edukacyjne wychowawców i personelu pracującego z osobami starszymi. Wsparcie aktywnego starzenia się ma na celu pomaganie ludziom jak najdłużej kierować własnym życiem – również poprzez utrzymywanie aktywności umysłu co jest równie ważne jak utrzymywanie aktywności fizycznej ciała. Wychowawcy i instytucje edukacji dorosłych odgrywają ważną rolę w tworzeniu sprzyjającego środowiska dla aktywnie starzejącego się społeczeństwa. W tym kontekście Przewodnik odnosi się do kilku aspektów edukacji - od potrzeb edukatorów pracujących z seniorami po metody utrzymania zaangażowania seniorów podczas zajęć.

Przewodnik dla praktyka zawiera opis kursu mającego na celu zwiększenie poziomu zaangażowania seniorów w działaniach edukacyjnych. Kurs składa się z pięciu modułów.

1. Poznaj swoich seniorów - poznaj wyzwania, przed jakimi stają starsi ludzie w procesie starzenia się.
W tym module edukatorzy dowiadują się jakie są definicje starzenia się, wyzwania związane ze starzeniem się, socjologiczne i fizyczne zmiany starzenia się.
2. Zrozum swoich seniorów – Zrozumieć filary życia starszych i przełamać stereotypy związane ze starzeniem się W tym module przedstawiane są takie zagadnienia jak filary w życiu starszych osób, problemy ze zdrowiem psychicznym związanym ze starzeniem się, mity i stereotypy dotyczące osób starszych i wpływu na nich.
3. Pracuj z seniorami – dowiedz się jak pracować ze starszymi, korzystając z praktycznych przykładów Ten moduł poświęcony jest analizie usług potrzebnych dla seniorów, osobistym umiejętnościom pracy z osobami starszymi, komunikacji z seniorami, zagadnieniom motywacji i budowania zaangażowania osób starszych
4. Wzmocnij seniorów – dowiedz się jak wzmocnić pozycję starszych osób, aby byli aktywnymi obywatelami
Moduł poświęcony działaniom zmierzającym do budowania zaangażowania seniorów w życie społeczne, grupy obywatelskie, dbanie o zdrowie. 5. Doceń swoich seniorów – dowiedz się jak cenić seniorów jako atut dla społeczności i społeczeństwa
W tym module edukatorzy zapoznają się z dobrymi praktykami np. w Japonii, Singapurze, UE na aktywne włączenie seniorów w działania społeczne, edukacyjne.

Kurs został opracowany zgodnie z 5 zasadami nauczania (Merrill):

1. Orientacja na problem: uczniowie radzą sobie z problemami prawdziwego życia
2. Aktywacja: wcześniejsza wiedza uczniów jest wykorzystywana do aktywowania nowej wiedzy
3. Demonstracja: nowa wiedza jest pokazywana uczniom
4. Zastosowanie: nowa wiedza lub umiejętności są wykorzystywane do rozwiązania problemu
5. Integracja: uczący się wykorzystują nową wiedzę lub umiejętności w swoim prawdziwym życiu

Kurs ten oferuje organizacjom i profesjonalistom pracującym z seniorami możliwość ulepszenia ich procesów za pomocą opracowanych w Europie metod. Przedstawiono szereg instrumentów i inicjatyw edukacyjnych, aby podkreślić potencjał transferu modeli i dobrych praktyk w społecznościach lokalnych. Kurs ma na celu harmonizację programów edukacyjnych dla nauczycieli, a personel pracujący z seniorami na poziomie europejskim może wspierać aktywne starzejące się społeczeństwo. Ponadto ma na celu wypracowanie nowoczesnych i skutecznych modeli edukacyjnych, które umożliwią organizacjom pracującym z osobami starszymi doskonalenie ciągłego rozwoju zawodowego kadry.


logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content