IDEA project – Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs
3 września, 2022
Assessments Through the Learning Process. Question mark
3 września, 2022

" Montessori Method in Teaching 2nd Language to Adults "

"Montessori Method in Teaching 2nd Language to Adults "

Projekt polega na nauczaniu dorosłych drugiego języka metodą Montessori. Główne cele i działania realizowane w ramach projektu można znaleźć na stronie projektu.

Główne działania realizowane podczas wdrożenia MMTLA to:

• Podręcznik dotyczący transferu Metody Montessori w nauczaniu/nauce języków obcych osobom dorosłym. Niniejszy podręcznik zawiera filozofię metody Montessori, jej zasady oraz sprawozdania z działań szkoleniowych dla nauczycieli w krajach partnerskich
• Materiały dydaktyczne wykorzystane podczas działań szkoleniowych przez wszystkich partnerów od maja 2022 r.
• Test oceniający do wykorzystania w ciągu 2 dni i 12 godzin nauki/nauczania/szkolenia
• Raporty z działań na poziomie lokalnym są zawarte jako CZĘŚĆ III w podręczniku zamieszczonym na Zenodo.

Rozpowszechnianie działań projektowych jest publikowane na kontach społecznościowych projektu, Facebook, Instagram, Twitter.

Projekt był prezentowany na konferencjach krajowych i międzynarodowych jako przykład Dobrych Praktyk Partnerstw Strategicznych w zakresie projektów Erasmus+ KA2 oraz podczas działań Erasmusdays organizowanych przez instytucje partnerskie.


logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content