Move to grow- learning trough sport – manual for youth workers
3 września, 2022
Montessori Method in Teaching 2nd Language to Adults
3 września, 2022

" IDEA project - Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs "

Projekt IDEA - Interaktywny zestaw narzędzi wspierający rozwój umiejętności edukatorów w zakresie zwiększania przedsiębiorczości wśród młodzieży NEET
" IDEA project - Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs "

Projekt IDEA - Interaktywny zestaw narzędzi wspierający rozwój umiejętności edukatorów w zakresie zwiększania przedsiębiorczości wśród młodzieży NEET.

W ramach projektu IDEA opracowano aplikację internetową, zawierającą bazę wiedzy na temat umiejętności potrzebnych młodym przedsiębiorcom.
W dyspozycji edukatorów jest również „Interactive Toolset” wspierający rozwój ich umiejętności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości wśród NEETS. Zaczynając od narzędzia oceny do oceny umiejętności, które młodzież NEET musi rozwinąć, nauczyciele mogą zaproponować im spersonalizowaną ścieżkę uczenia się poprzez określone moduły szkoleniowe. Ocena składa się z 24 pytań z 4 możliwymi odpowiedziami i prowadzi do spersonalizowanych rekomendacji.

Moduły szkoleniowe to:
• Rozwiązywanie problemów,
• Praca pod presją,
• Podejmowanie decyzji,
• Kontrola finansowa,
• Praca zespołowa,
• Kreatywność,
• Przywództwo,
• Komunikacja.

W każdym module rozwoju umiejętności prezentowane są praktyczne scenariusze oraz przykłady dobrych praktyk. Moduły wzbogacono o notatki dla nauczycieli z sugestiami, jak wykorzystać przykłady jako materiały dydaktyczne.
Zestaw narzędzi jest wzbogacony o bibliotekę otwartych, bezpłatnych zasobów edukacyjnych z wieloma linkami do kursów i otwartych materiałów w Internecie, podzielonymi według tematów i podtematów.

Wszystkie interaktywne narzędzia i zasoby (ocena, moduły, OER) są dostępne zarówno dla nauczycieli, jak i młodzieży NEET na stronie projektu IDEA we wszystkich językach partnerów projektu (EN, ES, IT, PL, EL).

W wyniku projektu powstał raport o nauczaniu przedsiębiorczości i zapotrzebowaniu na umiejętności przedsiębiorcze z perspektywy firm biznesowych. Powstał on za pomocą kwestionariusza skierowanego do edukatorów (w szczególności młodzieży NEET), w której wzięło udział około 400 trenerów, po 50 z każdej uczestniczącej organizacji oraz kilka grup fokusowych z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność.

LINK
LINK

logotypy na stronę
Newsletter
Skip to content