Opinie i stanowiska RadyPOZNAJ

Opinie i stanowiska RadyOpinie i stanowiska Rady

Jednym z zadań Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych jest aktywne działanie na rzecz rozwoju branży, w tym opiniowanie i konsultowanie zmian w procesach legislacyjnych i pracach nad kwalifikacjami do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Dążymy, aby głos przedsiębiorców współtworzących edukację pozaformalną w naszym Kraju, był słyszalny.

Chcemy reprezentować branżę w kontaktach z ustawodawcą oraz w procesach tworzenia programów wydatkowania środków unijnych. Poniżej zamieszamy aktualne opinie, stanowiska Rady. Zachęcamy do komentowania oraz kontaktu z Nami.
Koordynator: Wojciech Drabko
..

POWER (1)
 
Projekt Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych UDA-POWR.02.12.00.00-00-SR17/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
 
Newsletter
Skip to content