POROZUMIENIE SEKTOROWE – EDUKATORZY DLA EDUKATORÓW

XII Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych
22 sierpnia, 2022
Be Digital _Training Program for the Development of Social Media Competences in the Workplace.
3 września, 2022

Zapraszamy do przystąpienia do porozumienia - Edukatorzy dla edukatorów


Kwalifikacje edukatorów, profesjonalizacja i stałe podnoszenie jakości naszej pracy to elementy, dla których warto zintensyfikować współpracę i wymianę dobrych praktyk. Warto jest inicjować wspólne przedsięwzięcia służące rozwojowi i popularyzacji standardów. Poniżej prezentujemy deklarację podmiotów sektora dotyczącą gotowości do współpracy w obszarze profesjonalizacji i zwiększania kompetencji w naszej branży.
Zachęcamy do zapoznania się z porozumieniem ,,Edukatorzy dla Edukatorów '' dokumentem, który jest bardzo ważny szczególnie dla instytucji zajmujących się edukacją kadr naszego sektora, również pod kątem współpracy między organizacjami w branży usług rozwojowych. A następnie do przystąpienia do powyższego porozumienia, którego treść znajdą państwo poniżej.

POROZUMIENIE SEKTOROWE "EDUKATORZY DLA EDUKATORÓW"
My reprezentanci sektora usług rozwojowych, podmioty zajmujące się szeroko rozumianym wsparciem rozwoju profesjonalnego w branży:
• Dostrzegając wagę koncentracji na efektywnym wsparciu uczenia się jednostek, grup i organizacji i związanej z tym potrzeby dopasowania roli edukatorów i wszystkich osób mających profesjonalny wpływ proces uczenia się,
• Dostrzegając nieuchronność potrzeby dopasowania form, metod i narzędzi pracy edukatorów do wymagań współczesnych uczących się,
• Dostrzegając potrzebę tworzenia nowoczesnego środowiska uczenia się min. poprzez integrację technologii uczenia się i skupieniu jej na podmiotowości uczących się.

Deklarujemy chęć i gotowość do współpracy w zakresie:
• Propagowania podejścia do roli i kompetencji edukatorów opisanych w “Sektorowej Ramie Kwalifikacji Usług Rozwojowych” i rozwijanych w tworzonych w ramach ZSK kwalifikacjach sektorowych,
• Uwzględniania w projektowanych programach rozwoju edukatorów efektów uczenia się opisywanych w rekomendacjach Rady oraz w ww. kwalifikacjach,
• Współpracy w zakresie rozwoju standardów pracy edukatorów i programów wsparcia rozwoju dla edukatorów.

Dodatkowo dostrzegamy potrzebę zacieśnienie współpracy różnych środowisk działających w podsektorach sektora edukacji w celu wymiany dobrych praktyk i standardów wzmacniających jakość i efektywność procesów wsparcia uczenia się.

Deklarujemy następujące pola współpracy:
• Zawiadamianie się nawzajem o wydarzeniach związanych z jakością i standardami w sektorze,
• Udostępniania know-how w zakresie jakości i standardów, wymianę dobrych praktyk pochodzących z własnej działalności,
• Wspólnego organizowania wydarzeń promujących jakość, standardy, know-how i kwalifikacje w sektorze.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 31.08.2022 r.
LINK do przystąpienia do porozumienia
Newsletter
Skip to content