Slajder nawigacja

POROZUMIENIE SEKTOROWE – EDUKATORZY DLA EDUKATORÓW

Wstecz
XII Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych
22 sierpnia, 2022
Dalej
Be Digital _Training Program for the Development of Social Media Competences in the Workplace.
3 września, 2022

Zapraszamy do przystąpienia do porozumienia - Edukatorzy dla edukatorów


Kwalifikacje edukatorów, profesjonalizacja i stałe podnoszenie jakości naszej pracy to elementy, dla których warto zintensyfikować współpracę i wymianę dobrych praktyk. Warto jest inicjować wspólne przedsięwzięcia służące rozwojowi i popularyzacji standardów. Poniżej prezentujemy deklarację podmiotów sektora dotyczącą gotowości do współpracy w obszarze profesjonalizacji i zwiększania kompetencji w naszej branży.
Zachęcamy do zapoznania się z porozumieniem ,,Edukatorzy dla Edukatorów '' dokumentem, który jest bardzo ważny szczególnie dla instytucji zajmujących się edukacją kadr naszego sektora, również pod kątem współpracy między organizacjami w branży usług rozwojowych. A następnie do przystąpienia do powyższego porozumienia, którego treść znajdą państwo poniżej.

POROZUMIENIE SEKTOROWE "EDUKATORZY DLA EDUKATORÓW"
My reprezentanci sektora usług rozwojowych, podmioty zajmujące się szeroko rozumianym wsparciem rozwoju profesjonalnego w branży:
• Dostrzegając wagę koncentracji na efektywnym wsparciu uczenia się jednostek, grup i organizacji i związanej z tym potrzeby dopasowania roli edukatorów i wszystkich osób mających profesjonalny wpływ proces uczenia się,
• Dostrzegając nieuchronność potrzeby dopasowania form, metod i narzędzi pracy edukatorów do wymagań współczesnych uczących się,
• Dostrzegając potrzebę tworzenia nowoczesnego środowiska uczenia się min. poprzez integrację technologii uczenia się i skupieniu jej na podmiotowości uczących się.

Deklarujemy chęć i gotowość do współpracy w zakresie:
• Propagowania podejścia do roli i kompetencji edukatorów opisanych w “Sektorowej Ramie Kwalifikacji Usług Rozwojowych” i rozwijanych w tworzonych w ramach ZSK kwalifikacjach sektorowych,
• Uwzględniania w projektowanych programach rozwoju edukatorów efektów uczenia się opisywanych w rekomendacjach Rady oraz w ww. kwalifikacjach,
• Współpracy w zakresie rozwoju standardów pracy edukatorów i programów wsparcia rozwoju dla edukatorów.

Dodatkowo dostrzegamy potrzebę zacieśnienie współpracy różnych środowisk działających w podsektorach sektora edukacji w celu wymiany dobrych praktyk i standardów wzmacniających jakość i efektywność procesów wsparcia uczenia się.

Deklarujemy następujące pola współpracy:
• Zawiadamianie się nawzajem o wydarzeniach związanych z jakością i standardami w sektorze,
• Udostępniania know-how w zakresie jakości i standardów, wymianę dobrych praktyk pochodzących z własnej działalności,
• Wspólnego organizowania wydarzeń promujących jakość, standardy, know-how i kwalifikacje w sektorze.

Do porozumienia Edukatorzy dla Edukatorów przystąpiły następujące instytucje.
Akademia Praktycznych Umiejętności
AlfaNet
ARR
ATL \"Achievement Through Learning\" Sp. z o.o.
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
CLOUDTEAM
Collegium Civitas
CST Coaching Anita Orzechowska
Fundacja Bezpieczne Gniazdo
Fundacja Edukacja Plus
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym
Grupa TROP
HILLWAY Training & Consulting Drumlak, Kalinowski i Wspólnicy Sp. J.
HR na szpilkach
Human Partner
Instytut ADN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Instytut Badań Edukacyjnych
Izba Coachingu
Joanna Merchel Doradztwo Gospodarcze
KDK INFO Sp. z o.o.
Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A.
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
MindLab
Moderator Sp. z o.o.
MTD Marek Dziduszko
O.K. Ośrodek Kursów
OSI CompuTrain
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych
PKF Consult Sp. z o.o. Sp.K
Poczta Polska S.A.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Izba Firm Szkoleniowych
Polska Unia Edukacyjna
Promedia Jerzy Osika
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
Sukces Centrum Rozwoju
Uniwersytet Jagielloński
Warszawski Instytut Bankowości
Wszechnica UJ
Wyższa Szkoła Bankowa
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 31.08.2022 r.
LINK do przystąpienia do porozumienia
Anuluj
Newsletter
Skip to content