XII Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych

Advancing innovation in Adult Education – Compendium of Innovative Practices: Secondary Credentialing Programs for Adults (Judith Alamprese, I-Fang Cheng, Abt Associates)
16 sierpnia, 2022
POROZUMIENIE SEKTOROWE – EDUKATORZY DLA EDUKATORÓW
31 sierpnia, 2022

XII Otwarte Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych


Serdecznie zapraszamy na XII Otwarte Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.

Już 31.08 o godz. 14 zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie - XII Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych na które oprócz Członków Rady zapraszamy również przedstawicieli organizacji zajmujących się wsparciem profesjonalnego rozwoju pracowników naszego sektora. Najbliższe spotkanie, które odbędzie się w formule otwartej podzielone zostanie na część merytoryczną z udziałem zaproszonych gości oraz część formalno – merytoryczną z udziałem Członków Rady.

CZEŚĆ I
• Aktualny stan rekomendacji Rady dla sektora – podsumowanie.
• Plany kolejnych rekomendacji - prognozy potrzeb (w jakim kierunku powinny zmierzać rekomendacje?)
• Zaangażowanie szerszych środowisk branżowych w tworzenie i wdrażanie rekomendacji - porozumienie współpracy podmiotów zajmujących się rozwojem profesjonalnym w sektorze - "Edukatorzy dla edukatorów"

CZĘŚĆ II
• Gdzie jesteśmy jako Rada tuż przed zakończeniem fazy dofinansowanej projektu?
• Potrzeby rozwojowe Rady - w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać? Co jest warte kontynuacji?
• Plan pracy Rady po zakończeniu projektu współfinansowanego ze środków UE

Liczymy na to, że zaangażujecie się w tę inicjatywę wnosząc od siebie co najlepsze i sami uzyskując korzyści.

Pod załączonym linkiem znajduje się treść deklaracji dla podmiotów sektora dotyczącą gotowości do współpracy w obszarze profesjonalizacji i zwiększania kompetencji w naszej branży, a także zaproszenie na otwarte posiedzenie Rady Sektorowej: LINK do rejestracji
Newsletter
Skip to content